Løkken

Formand fortsætter

Bestyrelsen i Løkken Husmoderkreds har på et bestyrelsesmøde i mandags konstitueret sig således: Som formand fortsætter Gerda Frøstrup, Birthe Kjær er næstformand, Jeanette Larsen kasserer og Bitten Sand sekretær. Inger Stuhr-Larsen står for PR, og medlemskontakten varetages af Aase Nielsen og Mie Eskildsen.