Hadsund

Formand gik af efter 8 år

HADSUND:Der var blomster til formanden gennem otte år, Elly Nielsen, på generalforsamlingen i Hadsund Pensionistforening i Det kreative Hus på Hobrovej, der i øvrigt resulterede i en masse udskiftninger i ledelsen. Elly Jensen gik nemlig af, og det samme gælder næstformand Inga Jellesen, der ligeledes fik blomster. I årets løb døde bestyrelsesmedlem Hans Nielsen, og dermed skulle tre nye vælges ind i bestyrelsen. Det blev Rita Lausen, Niels Erik Otte og Arne Rosenberg. Henry Jakobsen modtog genvalg, og endelig blev Elva Broni valgt til foreningens nye formand. Elly Jensen omtalte i sin beretning mange af årets aktiviteter, heriblandt møder med borgmester, socialudvalgsformand samt Ældrerådet og arrangementer som rejser, udflugter, gymnastik, bowling og dans til gavn for de cirka 400 medlemmer. Sekretær Poul F. Christensen gjorde i den sygdomsramte kasserer Jens Jensens fravær rede for regnskabet, der næsten er i balance. Udgifterne var på 129.741 kr., men indtægterne var på 130.935 kr. Blandt bidragsyderne til det økonomiske fundament er Stinne og Martinus Sørensens Fond, Genbrugsbutikken samt forretninger, firmaer og pengeinstitutter. Den samlede beholdning udgør 43.301 kr.