EMNER

Formand gik i protest

Bristet forsøg på fælles kvægbrugsrådgivning i Himmerland fik konsekvenser

HOBRO:Gårdejer Ejgil Larsen, Stubberup, er ikke længere formand for kvægbrugsudvalget i Hobro Landboforening. Som en konsekvens af de bristede forhandlinger i fjor om en fælles kvægbrugsrådgivning i Himmerland, valgte formanden i går at gå i protest. Det skete på generalforsamlingen i Markedshallens Restaurant, hvor Ejgil Larsen i stærke vendinger beklagede, at det ikke var lykkedes at få landboforeningens bestyrelse med på ideen. - Det er synd for jer, og det er synd for kvægbruget i hele Himmerland, sagde Ejgil Larsen til de omkring 75 landmænd, som deltog i mødet. Ideen om den fælles rådgivning tilhører oprindeligt kvægbrugsudvalgene i Aars og Aalborg, men Ejgil Larsen har som formand i Hobro i hele forløbet været meget positiv og i mange sammenhænge talt varmt for at få samarbejdet etableret. På formandsmøder har han og kollegerne i naboforeningerne også været enige om, at det helt rigtige vil være at samle rådgivningen på et fælles kontor. - Vi vidste på forhånd, at vi aldrig ville få vore bestyrelser med til det, og derfor valgte vi at starte på et lavere plan med fælles kurser, møder m.v. Fra medarbejderside var der god opbakning til denne strategi, men alligevel blev der pludselig oprør i huset. Regnskabsafdelingen og planteafdelingen var bange for, at kvægbrugsafdelingen var på vej væk. Derfor blev der i landboforeningens bestyrelse indkaldt til et ekstraordinært møde, og her blev jeg så underkendt, forklarede Ejgil Larsen om de begivenheder, der nu har ført til hans afgang. Ud af kvægbrugsudvalget gik også efter eget ønske Hans Bugge, Hvilsom, og Keld Christoffersen, Haverslev. De tre blev erstattet af Palle Trads, Valsgaard, Erik Andersen, Lille Arden, og Thorkild Brandt-Pedersen, Rold. Genvalgt blev Per Kragelund, Arden, og Jens Verner Pedersen, Tobberup. Inden sit dramatiske farvel til kvægbrugsudvalget havde Ejgil Larsen berettet om sygdomme som BSE, BVD og salmonella Dublin. Han kom også ind på landbrugets omdømme i befolkningen i almindelighed, og i den forbindelse beklagede han, at det med de stadig større besætninger på 200-300 dyr begynder at knibe med at have dem på græs. Det er umuligt og vil miljømæssigt også give problemer. Samtidig med generalforsamlingen i kvægbrugsudvalget blev der holdt årsmøde i Hobroegnens Kontrolforening. Her kom formand Jens Peter Jensen med en række faglige oplysninger relateret til den egentlige kontrol af køerne. Han konstaterede også, at årets resultat følger udviklingen på landsplan. Køernes gennemsnitsydelse har været 8204 kilo mælk og 626 kilo værdistof.158 medlemmer har fået foretaget kontrollen. Det er 13 færre end i fjor, og en halvering på 12-13 år. Til kontrolforeningen genvalgtes Henning Kristensen, Snæbum, og Erik Grønlund, Valsgaard. LÆS SIDE 2