Formand har ikke fået kritik fra andre

BRØNDERSLEV:- Det er synd, at Leif Sørensen bruger så meget krudt på det her. Han har gjort et stort og godt stykke arbejde på flygtningeområdet i Brønderslev. Og det vil jeg takke ham for. Det var lykkeligt, hvis flere ville bruge frivillige kræfter på det her området. Sådan siger formand for Integrationsråd og socialudvalg, Birgitte Josefsen (V), i en kommentar til Leif Sørensens kritik af Integrationsrådets møder. Hun fortæller, at hun dengang da Leif Sørensen trak sig fra Integrationsrådet telefonisk opfordrede ham til at komme med eventuel kritik: - Jeg sagde også til ham, at hvis han mente, jeg havde gjort noget forkert, så havde jeg brug for at få det at vide. I telefonen afviste han det. Jeg blev derfor meget ked af det, da jeg så Leif Sørensens brev til byrådet, tilføjer hun. Møde intet formål Birgitte Josefsen erkender, at hun i telefonen sagde til Leif Sørensen, at han ikke skulle komme til det forestående møde. - Men jeg ringede faktisk først ig fremmest for at sige ham tak for hans arbejdsindsats. Jeg ved ikke, hvorfor det var besluttet, at Leif Sørensen skulle med, og hvem der havde besluttet det. Det kunne ingen give mig en forklaring på. Jeg kan ikke se, hvorfor han skulle med til mødet. Så kan alle tage nogen med. Han var ikke længere medlem af rådet, og det har hveken jeg eller Vakili besluttet. Det har han selv. Ikke enkeltsager Birgitte Josefsen understreger, at integrationsområdet har høj prioritet i kommunen, og hun understreger, at rådet udelukkende kan behandle generelle problemstillinger. - Men der har altså været en enkelt, som gerne vil have, at vi tog enkeltsager op. Det skal et råd ikke. Hans Jørgen Vakili har gang på gang sagt, at hans dør altid står åben, når det handler om problemer i forhold til enkeltpersoner. Der er meldt tydeligt ud. Det konkrete eksempel omkring danskundervisningen husker Birgitte Josefsen ikke. - Leif Sørensen rejste en problemstilling i forhold til danskundervisning, og den reagerede jeg på som formand. Derfor tog vi kontakt til sprogcenteret i Hjørring, og de har fortalt, hvordan man udfører sprogundervisning og hvilke krav der stilles. Alle skal være med - Som formand for Integrationsrådet har jeg forsøgt at gøre alt for, at alle kom til orde. Og det kan godt være, at man som dansker synes, det er en træg proces - der skal tolkes og oversættes. Men i Integrationsrådet skal repræsentanterne for de etninske grupper også have noget ud af det. Birgitte Josefsen har ikke hørt den problemstilling Leif Sørensen rejser fra andre af rådets medlemmer. - På det seneste møde tog vi fat på at arbejde med hele integrationspolitikken i Brønderslev. Og jeg oplevede sidste møde som et særdeles positivt møde. Lytter til guldkorn - Jeg hører ikke kritik af den måde, vi i Brønderslev Kommune håndterer vores integrationsområde på. Men en enkeltperson kan da godt sidde og ønske, at man gjorde noget andet. Der er ytringsfrihed. Man må nå til en fælles konklusion, og det handler tit om kompromis - sådan er det også i integrationsrådet. - Samtidig skal man lytte og bruge de gode ideer. Og der har virkelig siddet nogen med gode guldkorn. Birgitte Josefsen tilføjer, at hun altid har spurgt medlemmerne i Integrationsrådet, om de ønskede nogle punkter på dagsordenen. - Så der ikke trukket ned over hovedet på nogen.