EMNER

Formand Henrik gik af efter 10 år

KONGERSLEV:Formanden Henrik Østergaard bød velkommen til generalforsamling i Kongerslev Erhvervsforening og kunne samtidig fortælle, at foreningens 10- nde år var gået godt. Torvedag med cykelløbet "Tour de Kongerslev", veteran-biler, helstegt pattegris, øltelt og hoppeborg samlede rigtig mange, men det havde været ønskværdigt med flere stadeholdere. Kampagnen "Vind når du handler i Kongerslev" måtte droppes, da der var for lille tilslutning blandt medlemmerne. Derimod fungerer annoncesamarbejdet mellem byens 11 erhvervsdrivende fint og vil givet fortsætte. Jubilæums-julefrokosten trak godt 100 deltagere. Desværre deltog kun otte af foreningens 29 medlemmer med deres medarbejdere.Med billige barpriser og et weekend-ophold for to på højkant kom festen for første gang ud med, underskud. Byens juleudsmykning fik nye energisparepærer, der skulle være mere robuste end de gamle, ligesom foreningen har fået flere hjerter til at pynte med. Juleudsmykningen er en stor post i foreningens budget, somr kostede godt 15.000 kr. sidste år. Til slut takkede formanden bestyrelsen for indsatsen i det forløbne år, ligesom Karl og Co. fra KIF's fodboldafdeling fik en tak for hjælpen med nedtagning af juleudsmykningen. Birthe Stevnhoved fremlagde regnskabet som gav underskud på 9527 kr. Der er dog stadig lidt tilbage på kontoen og kontingenten bliver uændret for 2003. På valg til bestyrelsen var Birthe Stevnhoved, Spar Nord (genvalg), Stephen Dalgaard, Kongerslev Tæpper (genvalg) og Henrik Østergaard, Din Tøjmand. Sidstnævnte ønskede ikke genvalg efter 10 år som formand. I stedet blev Dorthe Legaard fra SuperBrugsen valgt. Desuden kom Niels Christiansen ind i bestyrelsen, da tidligere brugsuddeler Lars Lorentzen stoppede udenfor tur i foråret . Øvrige bestyrelsesmedlemmer er malermester René Grønhøj og murermester Ole Christiansen. Suppleant Kjeld Andersen, Skovsminde Smedeforretning blev genvalgt lige som revisor Henning Kjeld Nielsen, Kongerslev Bodega. Nyyvalgt blev Henning Rytter, Kongerslev El i stedet for Evan Toft Pedersen, Grillhjørnet, som ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.