Voerså

Formand lover bedre planlægning

VOERSÅ:Voerså Fiskerleje og resten af foreningslivet i Voerså er gode til at lave arrangementer. Men en bedre koordination kunne være ønskelig. Det sagde formand Mogens Berg Jensen i sin beretning på generalforsamlingen i Voerså Fiskerleje. Foreningen har i det forgangne år arrangeret en grill-fest og fire arbejdslørdage, mens borgerforeningen stod bag en havnefest og en sommerfest. - Folk er flinke til at møde op. Men vi er nødt til at melde tidligere ud, end vi hidtil har gjort. Så vi vil sørge for at plotte fremtidige arrangementer ind kalenderen for den kommende sæson snarest, så folk ikke får det at vide bare et par dage før. Det kan gøres meget bedre, mente formanden. I øjeblikket er kommunen ved at oprense grøfter vest for havnen ind mod byen. - Kommunen har været nødt til at fjerne en del af rørskoven for at kunne komme til. Rørskoven huser en masse småfugle og andre dyr, men rørskoven kommer heldigvis igen, så dyrelivet ikke ødelægges. I tilfælde af, at grøfterne ikke bliver renset, vil hele området blive både blødt, sumpet og utilgængeligt. Til sidst ville man slet ikke kunne komme hen til kanten af åen, og det går selvfølgelig ikke, sluttede Mogens Berg Jensen sin beretning.