Formand og forstander udskiftet

Opholdsstedet Nordlys i Frederikshavn under skærpet tilsyn

Gerda Tranberg - stoppede som leder af Nordlys efter kritisk rapport. Arkivfoto

Gerda Tranberg - stoppede som leder af Nordlys efter kritisk rapport. Arkivfoto

Gerda Tranberg er fratrådt som forstander for opholdsstedet Nordlys på Knivholtvej i Frederikshavn. Hun har fået følgeskab af formanden for bestyrelsen, Marianne Petersen. Baggrunden er klager fra tidligere ansatte og en række krav fra tilsynet med institutionen. Nordlys er oprettet på ruinerne af to Tvindskoler, Den maritime Efterskole og Nordjyllands Husholdningsskole. Da undervisningsministeriet i 90'er stoppede for tilskud til Tvindskolerne, fandt skolesamvirket en ny niche i form af forskellige døgntilbud til unge og voksne med svære tilpasningsvanskeligheder. I Frederikshavn førte det til oprettelsen af Nordlys, botilbuddet Norden for unge voksne samt Dagskolen, der alle holder til i Tvinds bygninger på Knivholtvej. Nordlys er en institution med plads til otte 12-18 årige drenge og piger. For tiden er de rdog kun fire. De anbragte unge kommer fra hele landet og har massive tilpasningsvanskeligheder. Flasket op med Tvind Gerda Tranberg er opvokset med Tvind. Hun tog lærereksamen fra Det Nødvendige Seminarium i Tvind i 1976. Hun var med til at oprette skolen i Frederikshavn i 1979, var forstander for Nordjyllands Husholdningsskole 1984 til 2002 og stod derefter i spidsen for opbygningen af de nye socialpædagogiske institutioner i de gamle skolebygninger. Det fortæller hun selv på botilbuddet Nordens hjemmeside. Gerda Tranberg er formand for en anden Tvindinstitution: Opholdsstedet Bustrup i Salling. Leder af opholdsstedet Bustrup og af skolecenter Bustrup er - Marianne Petersen. Den samme Marianne Petersen, som er fratrådt som bestyrelsesformand for Nordlys. Hverken Gerda Tranberg eller Marianne Petersen har ønsket at udtale sig til NORDJYSKE om baggrunden for deres fratræden. Ifølge andre kilder har Gerda Tranberg oplevet tilsynets fokusering på institutionen som om hun er blevet jagtet personligt. Stadig institutionsleder Gerda Tranberg er forsat forstander for Botilbuddet Norden og Dagskolen på samme matrikel som Nordlys. Tilsynet med Nordlys ligger som udgangspunkt hos Frederikshavn Kommune, som har uddelegeret opgaven til Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling i Hjørring. Tilsynet har modtaget flere klager og foretaget flere tilsynsbesøg på opholdsstedet de senere måneder. Efter en kritisk rapport om Nordlys besluttede kommunens børne- og ungdomsudvalg i november sidste år at indføre skærpet tilsyn og midlertidigt stoppe for optag af nye børn på Nordlys. Samtidig opfordrede udvalget Nordlys' bestyrelse til med øjeblik virkning at fritage Gerda Tranberg for tjeneste. Derefter besluttede Gerda Tranberg selv at fratræde. Bestyrelsens formand, Marianne Petersen, og næstformand, valgte at gøre det samme. I stedet er den hidtidige afdelingsleder, Linda Thrysøe, konstitueret som leder. Den tilbageværende del at bestyrelsen har udpeget to nye bestyrelsesmedlemmer, som har overtaget formands- og næstformandspost. Det ikke været muligt at komme i kontakt med Nordlys' nye formand, Else Sørensen. Det oplyses over for NORDJYSKE, at hun er indlagt på sygehus.