Gudumholm

Formand og kasserer siger farvel

{ SEJLFLOD: Ældre Sagens ni år gamle Sejlflod-komité holder torsdag årsmøde i Mou Aktivitetcenter. Tre af de syv i ledelsen er på valg, og ingen af de tre genopstiller. Blandt de tre er formand Eigil Th. Jensen, Lillevorde, og kasserer Egon Nymann, Storvorde, som begge har siddet i ledelsen siden den tidligere Sejlflod Kommune fik sin egen lokalkomité. Den tredje er Lene Rosenkilde, Gudumlund. Om deres udtræden - Vi har været med siden starten, og mener, at vi nu har aftjent vores værnepligt. Andet ligger der ikke i dét, siger afgående formand Eigil Th. Jensen. For mindre end et år siden etablerede Ældre Sagen et koordinationsudvalg bestående af repræsentanter fra de sammenlagte kommuner Hals, Nibe, Sejlflod og Aalborg. Samarbejdet fungerer fint, og betyder samtidig, at medlemmerne kan deltage i hinandens arrangementer. Blandt Sejlflod-komitéens faste arrangementer i vinterhalvåret er bowlingture til Hals 14. dag. I sommerhalvåret spilles hver mandag petanque på banerne ved medborgerhuset Asylgården i Gudumholm. Ældre Sagen arrangerer med mellemrum hyggeeftermiddage med bankospil, sang og kaffebord i Kongerslev, Mou og Storvorde plejecentre. Ældre Sagen står også bag en årlig udflugt. Torsdagens årsmøde i Ældre Sagen byder på andet end beretninger og valg. Der er også spisning og tillige har lokalkomitéen engageret Erling Bøgh fra Bælum som foredragsholder. Hans indlæg bærer titelen: Barn under krigen.