EMNER

Formand på valg

} Biersted Borgerforening holder generalforsamling tirsdag 9. marts på Biersted Kro. På valg til bestyrelsen er formand Elmer Bendtsen, Birthe Vestergaard og Jørgen Hellum. Biersted Borgerforening opfordrer medlemmerne til at møde op og komme med forslag og bemærkninger til foreningens virke, oplyser Birthe Vestergaard. AABYBRO Formand stoppet } Siden oprettelsen af Ældre I Bevægelse for ti og et halvt år siden harAnton Jepsen været formand. Men han ønskede ikke at fortsætte, da bevægelsen havde generalforsamling I AabybroHallens selskabslokaler. 85 af de 120 medlemmer var mødt op, og de valgte Marie Albrektsen som ny formand. Desuden blev Helge Mortensen valgt som ny næstformand. Den øvrige bestyrelse er kasserer Peter Westergaard, sekretær Karen Tranum og Lis Jungersen. Ældre i Bevægelse holder i denne uge vinterferie. BIRKELSE Fire er på valg } Når Lokalhistorisk Forening for Vedsted og Omegn tirsdag 24. ferbuar holder generalforsamling i Hjorths Hus er fire af den syv personer store bestyrelse være på valg. Efter generalforsamlingen vil tidligere medlem af foreningens bestyrelse, Kristian Bech Sørensen, holde foredrager ”Fra skiffertavle med griffel til PC med printer”.