Formand: Prisstigningen på varmen er nødvendig

Beregningen af varmepriserne har ifølge Jens Fjendbo fulgt nøjagtig samme procedure som tidligere år

- Skulle gaspriserne falde med overskud til følge, ville det jo blot være dejligt, siger udvalgsformand Jens Fjendbo Jensen.Arkivfoto

- Skulle gaspriserne falde med overskud til følge, ville det jo blot være dejligt, siger udvalgsformand Jens Fjendbo Jensen.Arkivfoto

BRØNDERSLEV:Formand for Forsyningsudvalget i Brønderslev Kommune, Ole Lysgaard, mener ikke, der er behov for de store prisstigninger, som Underudvalget for Forsyning har meldt ud for 2007. Men formand for Underudvalget for Forsyning, Jens Fjendbo Jensen, fastholder prisstigningerne. Han oplyser i den forbindelse, at der i år været fulgt akkurat samme procedure som tidligere år. - Teknisk Forvaltning har sammen med det anerkendte eksterne konsulentfirma ”Plan og Projekt” beregnet, hvad prisen bør være på baggrund af prisen på driftsmidler, gældende lovgivning på området og den lånepolitik byrådet har vedtaget, fortæller Jens Fjendbo Jensen. - Der er tale om yderst komplicerede beregninger, der fordrer stor ekspertise. Men ingen kan spå om fremtiden. Ingen kan til fulde vide, hvordan prisen på naturgas vil udvikle sig. Politiske forhold ude i verden kan ændre billedet hurtigt. Og ingen kan vide, hvor meget salg af CO2-kvoter og el vil indbringe i løbet af 2007, tilføjer Jens Fjendbo Jensen. Staten har hidtil uddelt C02-kvoterne gratis, men fra 2008 skal kvoterne købes. - Flere parametre i forbindelse med prisfastsættelsen må bygge på et kvalificeret skøn fra kyndige folk i branchen og politisk vurdering. Prisen på varme er altså udregnet med de dagsaktuelle priser på køb af gas og tillige dagsaktuelle priser på salg af el og CO2-kvoter. - Sidste år ved denne tid var der en forventning om en faldende gaspris, og derfor blev varmeprisen fastsat uændret trods en stigning i gasprisen på 30 procent fra 2004 - 2005. Som jeg udtalte til Nordjyske den 28. oktober har der over de sidste tre år været uændret varmepris, hvilket i faste priser betyder et reelt fald i varmeprisen på ca. 75 kr. inkl. moms, selv om prisen på naturgas de sidste to år er steget 30 - 35 procent i forhold til det budgetterede. Der er netop indgået en fastprisaftale på køb af gas frem til udgangen af september 2007, lidt gunstigere end det budgetterede. Men hvad bliver gasprisen fra 1. oktober og resten af året, spørger Jens Fjendbo Jensen. - Som Ole Lysgaard rigtigt nævner, var der i 2004 et overskud på 3,4 mio. kr. Men varmeforsyningen havde i 2005 et underskud på 4,9 mio. kr. Ja rent faktisk større, nemlig på 8.908.890 kr., idet der blev brugt et beløb på 3,9 mio. kr. af de henlagte midler. Og i år forventes et driftsunderskud på 11 mio. på varmeforsyningen, alene fordi gasindkøb bliver 11 mio. kr. dyrere end budgetteret. - Alle de nævnte forhold er årsag til den beregnede og anbefalede pris på varme, hvis der for året 2007 skal være balance mellem indtægter og udgifter. Og det sigter vi nøgternt efter at nå. Skulle gaspriserne falde med overskud til følge, ville det jo blot være dejligt, tilføjer Jens Fjendbo Jensen. Han afviser, at varmeprisen skulle være fastsat for at forbedre kommunens kassebeholdning. - Det er absolut ikke tilfældet. Der er ingen skjulte dagsordener. Forsyningsområderne bruger kommunekassen som bank, som andre virksomheder har en kassekredit i en almindelig bank. Brønderslev Varmeforsyning havde ved udgangen af 2005 en samlet gæld på 128.308.318 kr. - heraf et betragteligt millionbeløb til kommunekassen. Beslutningen om prisstigningen er sket på basis af nøgterne økonomiske kendsgerninger, mener Jens Fjendbo Jensen og tilføjer: - Ole Lysgaard har i det nuværende forsyningsudvalg været en dynamisk ildsjæl med tanke på at skabe billigst muligt varme til forbrugerne og størst mulig forsyningssikkerhed. Og ingen skal være i tvivl om, at det nye udvalg har samme intentioner. Men hverken Ole Lysgaard eller vi andre er herre over gaspriserne. Det er blandt andet den høje gaspris, der er årsag til, at jeg udtalte til Nordjyske, at jeg meget gerne ser, at det nye forsyningsudvalg undersøger mulighederne for at anvende andre energikilder end naturgas for på sigt at reducere omkostningerne til varme.