Formand revser Bruno Müller

- Dybt useriøst, siger formanden for teknisk udvalg, Brian Pedersen, om den kritik, som Bruno Müller (S) har rettet mod planerne om udleje af jagten i de kommunale skove.

Til NORDJYSKE Stiftstidende torsdag sagde Bruno Müller, at socialdemokraterne er imod udlejning af jagten i de komunale skove. Han mener, at folk vil være utrygge ved at færdes i skovene under jagt. Han frygter også, at udbud af jagtretten vil føre til, at prisen kommer op i et leje, hvor de lokale jagtforeninger ikke kan være med, Brian Pedersen fastslår, at socialdemokraterne inklusive Bruno Müller har stemt for budget 2011 og dermed også for, at der skal skaffes 160.000 kr. i ekstra indtægter ved udleje af jagt på kommunens jorder. Brian Pedersen undrer sig over, at Bruno Müller fremsætter sin kritik gennem pressen. Bruno er selv medlem af teknisk udvalg, men på udvalgets møde tirsdag, hvor sagen blev behandlet, kom de socialdemokratiske forbehold over for udlejning af jagten - ifølge Brian Pedersen - ikke til udtryk. - Jeg kan ikke genkende synspunkterne ud fra det, der blev udtrykt på mødet, siger han. Udvalget besluttede at genoptage sagen, når forvaltningen har undersøgt nogle uklarheder.