Formand stopper efter 25 år

Efter 25 år i bestyrelsen for Hornum Pensionistforening siger Louise Madsen stop

HORNUM:Louise Madsen er ikke en kvinde, der løber af pladsen. Sådan var det, da hun i en lille menneskealder var ansat som husmoderafløser og i hjemmeplejen. Og sådan er det ikke mindst nu, hvor hun i sit otium ufortrødent arbejder videre som frontfigur i Hornum Pensionistforening. Det vil sige. På mandag er det slut, hvis det står til 87-årige Louise Madsen. Så har hun nemlig siddet i bestyrelsen for pensionistforeningen i 25 år. De seneste 22 år som formand. - Tiden må være inde til udskiftning, mener Louise Madsen, der før har ønsket at trække sig, men hver gang har ladet sig overtale til at blive. - Men nu skal det være slut, understreger hun. De første tre år sad Louise Madsen i bestyrelsen som menigt medlem. Ikke fordi hun ikke blev opfordret til at overtage formandsposten tidligere, men hun afslog. Hornum Pensionistforening blev etableret i 1945. Da medlemstallet for nogle år siden var på sit højeste, talte foreningen 230 medlemmer, men er nu på 182. - Det skyldes blandt andet, at en del borgere fra området flytter til de større byer, når de er omkring pensionsalderen, påpeger Louise Madsen, der også arbejdede med ældre, før hun selv blev ældre. Hun blev nemlig ansat ved kommunen som husmoderafløser i 1950. Det var dengang en helt ny ordning, der blev oprettet og den startede i Hornum, før den nåede til Aars. Den gamle Ulstrup Kommune lagde ud med at ansætte to husmoderafløsere. Hovedgruppen af klienter var ældre mennesker og barselspatienter, da hjemmefødsler dengang var helt almindelige. Louise Madsen stoppede med jobbet inden for hjemmeplejen i 1973. Det var først, da Louise Madsen nåede pensionsalderen, at hun kom ind i foreningsarbejdet. Bestyrelsesposten i Hornum Pensionistforening har ført meget med sig. Hun var sekretær i kontaktudvalgt i 22 år fra 1981 til 2002, hvor udvalget ophørte. Kontaktudvalget bestod af et medlem fra hver af de fem pensionistforeninger i Aars Kommune. Endvidere har Louise Madsen været sekretær i Handicaprådet, det der nu hedder Ældrerådet. Der var hun med til at vælge, hvor aktivitetscentret i Aars skulle etableres. Formandsskabet i pensionistforeningen har også ført til en plads i bestyrelsen for amtskredsen. Den har hun efterhånden haft i en halv snes år. Desuden sidder Louise Madsen i bestyrelsen for Boligområdet Syrenhaven. Her blev hun valgt ind for 16 år siden og har været sekretær i alle 16 år.