Frederikshavn

Formand takkede af

FREDERIKSHAVN:Efter 10 år i erhvervsrådsarbejdet, de syv som formand, valgte Egon Svendsen, at gå af med ordene: Fremtiden bygges ikke på ”gamle” mænd. Som ny repræsentant for DA i erhvervsrådets forretningsudvalg i stedet for Egon Svendsen var udpeget Kaj Christiansen, FME. Til repræsentantskabet blev der efter kampvalg mellem otte kandidater genvalg til Tommy Rise, Falck, Willy Larsen, Larsen & Tamborg, samt Morten Vestergaard, Vestergaard Marine Service. Nyvalgt til Kaj Christiansens hidtidige plads i repræsentantskabet blev Vagn Aage Clemmensen, Nordtryk Holding, mens Steen Hvid Mortensen, Alpha Diesel, og Henning Olesen, Malernes Forbund, blev henholdsvis 1. og 2. suppleant. Kontingentet blev fastsat uændret. Erhvervsrådet har 165 medlemmer. Der var stor tak til Egon Svendsen for hans indsats. Ny formand for erhvervsrådet udpeges på det førstkommende møde i det nye forretningsudvalg.