Natur

Formand uden bestyrelse

Udpegningen af medlemmer til bestyrelsen for Nationalpark Thy trækker ud.

"Ensom formand søger medlemmer til ny bestyrelse". Sådan kunne en annonce fra Ejner Frøkjær, formand for bestyrelsen for Nationalpark Thy lyde, hvis det altså var formanden selv, der skulle finde medlemmerne til sin nye bestyrelse. Det er ikke tilfældet. Såvel formanden som medlemmerne af nationalparkens bestyrelse udpeges af miljøministeren, men selv om Ejner Frøkjær var stillet i udsigt, at den øvrige bestyrelse var udpeget få uger efter 22. august, hvor Nationalpark Thy blev indviet, har han endnu det første møde med bestyrelsen til gode. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad lørdag