Formand væltet to dage før generalforsamling

Stort flertal i borgerforening satte sin bestyrelse på plads

POULSTRUP:Det blev en lang og dramatisk aften, da Poulstrup og Omegns Borgerforening holdt ekstraordinær generalforsamling onsdag aften. Klokken nærmede sig midnat, før mødet blev hævet, og forinden havde debatten været både lang og intens. Omkring 130 medlemmer mødte op, og de fik deres første overraskelse, allerede da formanden bød velkommen. For han hed nemlig ikke Søren Krogholm, som de havde forventet, men Palle Kokholm. Den nye formand kunne oplyse, at Søren Krogholm var blevet afsat fra posten som formand og nu var menigt bestyrelsesmedlem, idet han stod alene med sit synspunkt omkring det nye foreningshus og det gamle forsamlingshus i bestyrelsen. Søren Krogholm har været alene om at mene, at et nyt aktivitetshus samtidig skulle betyde en afslutning på det gamle forsamlingshus i byen. - Hvis man tror, at man kan køre både et forsamlingshus og et nyt aktivitetshus i Poulstrup, går man helt galt i byen, siger Søren Krogholm, som er lidt bitter. Ikke på de bestyrelsesmedlemmer, der har afsat ham som formand, men på de af byens borgere, der støtter hans synspunkt, men ikke mødte til foreningens generalforsamling i januar. - Havde de gjort det, havde bestyrelsen i dag bestået af mennesker, som er enige med mig, og så havde situationen set anderledes ud. Situationen har betydet, at vi i bestyrelsen ikke har været på talefod de seneste måneder, siger han. Den nye formand, Palle Kokholm, er ikke modstander af et nyt foreningshus, men han mener ikke, at det bør gå ud over forsamlingshuset. Debatten på generalforsamlingen kørte overvejende på, om borgerforeningens bestyrelse skulle arbejde konstruktivt for et nyt foreningshus, hvilket et stort flertal på 143 mod 71 stemte hjem. At der var flere stemmer end fremmødte, skyldtes at en del havde fuldmagt med fra medlemmer, der ikke kunne komme. - Borgerforeningen skal repræsentere borgerne, og nu må vi have en dialog igang for at se på mulighederne, siger Palle Kokholm, som vil arbejde i overensstemmelse med flertallet i borgerforeningen.