Frederikshavn

Formand vil også have mere i løn

FREDERIKSHAVN:Formanden for huslejenævnet synes, han får for lidt for sit arbejde og har anmodet om en forhøjelse af sit vederlag. Økonomiudvalget tager i morgen stilling til et forslag fra forvaltningen om en forhøjelse af formandsvederlaget med 25 procent til 58.264 kr. Herudover modtager huslejenævnsformanden mødediæter. Formanden for beboerklagenævnet, der behandler sager inden for boligforeninger, har hidtil modtaget knap halvt så meget som huslejenævnets formand i vederlag. Der er imidlertid væsentlig større forskel i i arbejdsbyrde n end vederlagets størrelse antyder. Huslejenævnet, behandlede sidste år 19 sager, mens beboerklagenævnet behandlede tre sager.