Formand vil ud af udvalg - suppleant vil ikke ind

Lokalpolitik 11. september 2002 08:00

FJERRITSLEV: Formanden for folkeoplysningsudvalget i Fjerritslev Kommune, Gurli Jeppesen, Kollerup, ønsker på grund af travlhed i sit civile arbejde at blive fritaget fra formandsposten og medlemskab af udvalget i det hele taget. Hun har derfor bedt kommunalbestyrelsen om lov til at forlade udvalget, som hun blev valgt til i foråret efter kommunalvalget i november i fjor. Udvalget vælges for fire år ad gangen, lige som kommunalbestyrelsen. Gurli Jeppesen begrunder sit ønske med en kraftigt forøget arbejdsbyrde, hvor hele hendes engagement og opmærksomhed er påkrævet. Forvaltningen har konstateret, at hun opfylder kravene for at kunne bede sig fritaget for udvalgsarbejdet. Første suppleant for Gurli Jeppesen er Bitten Godiksen, Fjerritslev, men hun har på forhånd også ansøgt kommunalbestyrelsen om at måtte blive fritaget for at indtræde i udvalget. Det sker også på grund af travlhed i det civile liv, i hendes tilfælde i form af studier, vikarjob og næstformandspost i Fjerritslev Motionsklub. Også i hendes tilfælde har forvaltningen konstateret, at hun opfylder betingelserne for at udtræde. Anden suppleant for Gurli Jeppesen er restauratør Peder Jensen, der med baggrund i Fjerritslev Badmintonklub også repræsenterer foreningslivet i Fjerritslev Kommune. Udskiftningen betyder, at det ni mand store udvalg nu skal omkonstituere sig, når kommunalbestyrelsen i morgen forventeligt godkender Gurli Jeppesens udtræden. De otte øvrige medlemmer er Inga Madsen, Ulla Jensen, Jan Gunnersen, Bodil Larsen, Kirsten Ranum samt tre medlemmer af kommunalbestyrelsen, Niels Jørgen Godiksen (V), Leif Nielsen (S) og Otto P. Kjær (UP).

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...