Hune

Formanden fortsætter - på 27. år

Erik Nielsen, genvalgt som formand Foto:Torben Hansen

Erik Nielsen, genvalgt som formand Foto:Torben Hansen

SDR. SALTUM: Erik Nielsen blev som ventet genvalgt som formand, da bestyrelsen for Sønderjysk Forening for Hvetbo Herred konstituerede sig. Dermed tager han hul på det 27. år som formand. Der var også genvalg til næstformand og kasserer Peder Sørensen, Pandrup, og sekretær Karen Kjædegaard, Pandrup. Foreningens næste arrangemenet er Valdemarsmødet 21. juni i Jetsmark Sognegård. Her vil sognepræst Michael Berg, Pandrup, fortælle om en rejse til Egypten. Traditionen tro kommer der i skolernes sommerferie børn fra det danske mindretal i Sydslesvig på ferie her i landet. - Vi har stadig brug for værter til de sydslesvigske børn. Derfor vil jeg gerne høre fra interesserede, siger Erik Nielsen. Sidste år var der 26 børn på ferie i Vendsyssel, heraf to i den gamle Pandrup Kommune. Børnene kommer 5. juli og kan være her frem til 1. august. Men en 14 dages periode bliver mere og mere almindelig, siger Erik Nielsen. Bestyrelsen har besluttet, at kontingentet skal forhøjes fra de nuværende 65 kr. for enkelt medlemmer til 80 kr. Og 100 kr. for et par. Forhøjelsen skyldes, at Grænseforeningen, som er hovedorganisationen, skal have et større bidrag fra lokalafdelingerne. Årets efterårsmøde holdes i slutningen af oktober eller begyndelsen af november. Det endelige program er endnu ikke på plads. Men det ligger fast, at mødet holdes i Kirkeladen i Hune. Der bydes på foredrag og efter kaffen bliver der en afdeling med danske sange. - På den måde støtter vi ”syng-dansk-dagen”, siger Erik Nielsen.