Klarup

Formanden sage tak til frivillige ledere

KLARUP:Selvom RKG-Klarup med over 1000 medlemmer er en af kommunens største idrætsforeninger var der langt fra trængsel, da klubben forleden holdt hovedgeneralforsamling. Langt de fleste af medlemmerne valgte nemlig at blive hjemme. RKGs hovedformand Bjarne Juul-Larsen valgte dog at tolke det ringe fremmødesom et udtryk for tilfredshed med bestyrelsens arbejde. I sin beretning rettede formanden en helt speciel tak til alle klubbens egne frivillige ledere, uden hvis støtte en så stor klub slet ikke ville kunne fungere. Forud for denne hovedgeneralforsamling havde de fire afdelingsformænd redegjorde for afdelingernes aktiviteter og resultater på de enkelte afdelingsgeneralforsamlingerne tidligere på året, så formanden nøjedes med at konstatere at alle fire bestyrelser er fuldtallige med bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at gøre en indsats for sporten i RKG. De fire afdelingsformændene er fortsat for fodbold Ulla Søby, for tennis Ole Laugesen og for gymnastik Mette Jensen, mens badminton har fået ny formand idet Ole Mejlstrup har afløst Søren Thygesen på posten. Kasserer Henning Buthler kunne under fremlæggelsen af årets regnskab berette om et samlet overskud på 45.524 kr. imod sidste års underskud på 3116 kr. Pokalerne til Årets leder tilfaldt Karin Hovaldt, til Årets RKGér Anni & Villy Jensen, mens Danske Banks pokal for en særlig indsats til gavn for RKG tilfaldt Henning Buthler.