Nibe

Formanden trak sig i museumsforening

LØGSTØR: Turistchef Jens Borre, Nibe, er valgt som nyt medlem af bestyrelsen for Foreningen Limfjordsmuseet, hvor han afløser formanden gennem 39 år Nis Hammer Lindhard. Bestyrelsen konstituerer sig senere. Der var mødt 40 til generalforsamlingen, der blev holdt i museets lokaler ved kanalen i Løgstør. - 5366 løste i 2002 billet til Limfjordsmuseets udstillinger i Kanalfogedbygningen. Disse var fordelt på 3893 voksne, 595 børn og 878 skoleelever. Det svarer til en stigning i besøgstallet på 5,7 procent i forhold til 2001. Nis Hammer Lindhard oplyste, at stigningen i besøgstallet førte til, at Limfjordsmusset kom ind på Top 3-listen over nordjyske museet med fremgang i antal besøgende. - Vi skal ud over de officielle tal lægges ca. 4000. Det er bl.a. de gæster, der besøget Det Historiske Bådebyggeri. I 2002 havde vi en del andre aktiviteter, der ikke er med i det officielle besøgstal. Det drejer sig om sjægtesejlads, brodrejninger samt Merete Essenbæks temaaktiviteter omkring den mad, som menneskerne rundt om fjorden har indtaget i forskellige perioder. Museumsforeningen havde i 2002 340 personer og institutioner, der betalte kontingent. Dette antal har gennem flere år været nogenlunde konstant. mich