Formanden valgte at gå

Aage Lundgaard træder helt ud af Ældre/handicaprådet

SKØRPING:Ældre/handicaprådet sagde i går farvel til sin formand, Aage Lundgaard, der som konsekvens af paladsrevolutionen har valgt helt at forlade rådet. Det var rådets seks øvrige medlemmer, der besluttede at gøre Frederik Espersen til ny formand, angiveligt som en reaktion på Aage Lundgaards udadvendte forhold til pressen. Så vidt NORDJYSKE erfarer, ønskede de øvrige medlemmer på det seneste møde at binde Aage Lundgaard, så han skulle have godkendt alle udtalelser til pressen af det samlede udvalg. - Det kunne jeg naturligvis ikke acceptere. Alle rådets medlemmer underskriver referatet efter hvert møde, og det er min opgave som formand at informere pressen om de beslutninger, der er truffet, siger Aage Lundgaard og henviser til vedtægterne for Ældre/handicaprådet. Her står følgende i paragraf 6: "Med baggrund i det offentlige referat udarbejder formanden eller dennes stedfortræder en kort lettere forståelig meddelelse. Denne tilstilles pressen efter hvert møde." - Så kommunen mener jo selv, at det er en del af formandens opgave, siger Aage Lundgaard. Han mener, at hans muligheder i Ældre/handicaprådet nu er udtømt. - Og så er der jo ingen grund til at spilde tiden dér længere, siger han. Formandsskiftet sker efter en lang periode, hvor uenigheden om, hvordan man forholder sig til det kommunale system, har været støt stigende. Men faktisk mener Aage Lundgaard, at der fra start har været problemer. - Det var ingen lykkelig konstituering, og jeg opfatter mit valg til formand som en kompromisløsning, fordi der ikke kunne opnås enighed om en af to andre kandidater, forklarer han. Det var dog først i løbet af sidste sommer, uenigheden brød ud i lys lue. På et møde fik Aage Lundgaard af et enigt råd til opgave at lave et udkast til en skrivelse til Tilsynsrådet, men på det efterfølgende møde var de øvrige medlemmer imod overhovedet at henvende sig til Tilsynsrådet. Det gjorde Aage Lundgaard alligevel, men som privatperson - uden rådets opbakning. - Det er den eneste gang, jeg er gået enegang i forhold til rådet, siger han. Om det er de nævnte forhold, der har bragt Aage Lundgaard i unåde, kan hverken be- eller afkræftes. Den nye formand for Ældre/handicaprådet, Frederik Espersen, har tilsyneladende taget den procedure til sig, som man forsøgte at få den tidligere formand til at acceptere: Ingen udtalelser, før rådet er enige om, hvad man skal sige. Er det udtryk for den stil, der vil gælde fremover? - Det kan du nok godt regne med, siger Frederik Espersen, der bebuder, at man vil diskutere, hvordan man skal udtale sig, hvis "der kommer mere fra anden side." I øvrigt henholder han sig til følgende pressemeddelelse: "På Ældre-Handicaprådets møde den 14. marts 2003 blev der foretaget ny konstituering i rådet, som blev følgende: Formand Frederik Espersen, tidligere næstformand. Ny næstformand Kirsten Baad. Kasserer Leif Tonnisen. Øvrige medlemmer Marianne Qvistorff, Jørgen Pedersen, Eva Holm Christensen. Aage Lundgaard ønskede efter valget at udtræde af rådet. Suppleanten vil herefter indtræde."