Lokalpolitik

Formandskifte i udviklingsrådet

Henning Appel stopper som formand, men bliver som menigt medlem

SKØRPING:Med en redegørelse fra formand Henning Appel og en ditto fra kasserer Poul Skovgaard tog Skørping Kommunes Udviklingsråd på sin generalforsamling en udramatisk afsked med rådets til dato mest ambitiøse bidrag til den lokale erhvervsudvikling, Skørping Mindpark. Mindpark blev fostret som ide i udviklingsrådet og blev dér modnet til et kommunalt aktieselskab, hvis primære opgave var at hjælpe IT-iværksættere frem i verden. Tanken var blandt andet at stille kontorfaciliteter og forskellige services til rådighed for spirende virksomheder. Det lykkedes dog ikke at få nogen iværksættere til at leje sig ind i lokalerne på Skørping Hospital og dermed heller ikke at gøre selskabet økonomisk levedygtigt. Som følge deraf besluttede byrådet i Skørping efter flere økonomiske saltvandsindsprøjtninger at lukke Mindpark. Det kom som noget af en overraskelse for Henning Appel, der nu fem måneder efter - i forbindelse med generalforsamlingen - gik af som formand. Han afviser dog, at det skulle være byrådets beslutning, der fik ham til at kvitte formandsjobbet. - Det er klart, at det ikke påvirker gejsten positivt, når man vælger at lukke noget, som man selv har kæmpet for, og oplevelsen af samarbejdet med byrådet har da heller ikke været alt for positiv, men personligt traf jeg min beslutning om at gå allerede i sommer, forklarer Henning Appel. Han lægger ikke skjul på, at han er uenig i byrådets beslutning. - Jeg kan godt forstå, at man vil skille sig af med virksomhedshotellet, for det kom aldrig til at køre, men derfra og så til at lukke det helt... Jeg mener, at der var så mange gode ting i Mindpark, som man godt kunne have videreført, uden at det ville have kostet så forfærdelig meget. Men riget fattes penge, og så vidt jeg forstår, var det hovedårsagen til, at økonomiudvalget valgte at sige farvel til det hele, siger Henning Appel, som kalder beslutningen "ærgerlig". Som ny formand indtræder Allan Hansen, afdelingsdirektør i Sparekassen Himmerlands filial i Skørping. Som menigt medlem af udviklingsrådet har han ikke været så tæt på begivenhederne omkring Mindpark, at han vil kommentere dén sag. Allan Hansen har i sin egenskab af ny formand i stedet rettet blikket fremad mod udviklingsrådets rolle i den kommende Rebild Kommune. I første omgang stiller rådet ifølge Allan Hansen sig positivt over for økonomiudvalgets tanker om at lade Støvring Kommune overtage Skørpings erhvervscheffunktion, som indtil for nylig blev varetaget af Mindpark. Og også på længere sigt forventer Allan Hansen, at Støvring bliver toneangivende på erhvervsområdet. - Vi er jo i erhvervsmæssig sammenhæng lillebror, og selvom jeg ikke kender forholdene i Nørager, så er erhvervshef Mogens Grøn i Støvring vel det mest naturlige samlingspunkt, mener han. Til gengæld regner Allan Hansen med, at den nuværende Skørping Kommune - igen med forbehold for et vist ukendskab til forholdene i Nørager - vil tage teten, når det gælder turismen. I overensstemmelse med den rolle, de fusionerende kommuner indtager i dag.