Arbejdspladser

Formandsopgør i SiD trækker ud

Urafstemning afgør, hvem der bliver formand de kommende tre år

BROVST:En vedtægtsændring på SiD's generalforsamling betyder, at valget mellem de to formandskandidater Brian Andersen og Poul Pedersen skal afgøres ved en urafstemning blandt afdelingens 709 medlemmer. Der var ellers lagt i kakkelovnen til en hed valghandling, efter at Poul Pedersen få dage før generalforsamlingen meldte sig på banen som modkandidat til Brian Andersen, som har varmet formandsstolen i 12 år. Poul Pedersens stillere kommer fra store virksomheder som fjerkræslagteriet, blikvarefabrikken og Hagens Fjedre, men kun få af stillerne markerede deres holdninger på generalforsamlingen. Måske var de overvældede af fremmødet: 103 medlemmer havde fundet vej til Brovst Hallen, og allerede fra begyndelsen lå det i den stærkt tilrøgede luft, at langt de fleste var kommet for at tilkendegive deres støtte til den siddende formand. Et forslag fra Poul Pedersen og hans støtter om, at formanden vælges direkte på den ordinære generalforsamling og ikke som hidtil på en ekstraordinær generalforsamling, hvis der ikke opnås genvalg, blev trukket af forslagsstillerne, inden det overhovedet nåede til afstemning. - Det er et urimeligt forslag. Den siddende formand kan sparkes ud på stedet, og man kan virkelig lave et kup, argumenterede Brian Andersen. Hans modforslag om, at der skal en urafstemning til, hvis der er mere end en kandidat til formandsposten, blev i stedet vedtaget af en enig generalforsamling. Mudderkastning Dermed var dampen lukket af kedelen til dagsordenens mest ophidsende punkt, valg af formand. Ikke desto mindre blev generalforsamlingen forum for adskillige meningsudvekslinger, ofte af meget personlig art. Poul Pedersen og et par af hans tilhængere lagde ikke skjul på, at de ønsker den daglige ledelse udskiftet, fordi de er utilfredse med den faglige betjening på kontoret. Kritikken retter sig især mod en relativt nyansat faglig sekretær. De måtte imidlertid sande, at et overvældende flertal af de fremmødte tilsyneladende er godt tilfreds med servicen. Et forslag om, at en enstemmig bestyrelse ansætter og afskediger personale til kontoret, og at spørgsmålet om ansættelser afgøres af generalforsamlingen, hvis bestyrelsen ikke kan blive enig, faldt i hvert fald til jorden med et hørligt brag. Kun fire medlemmer stemte for. En af de fremmødte, Henrik Nielsen, høstede stort bifald for sin kommentar: - Hvis vi vedtager forslaget, bliver det den mest nedgroede negl, som kommer til at bestemme farten. Bestyrelsen vil blive lammet, sagde han til næsten udelt moro for forsamlingen. Valg afgjort Flere medlemmer markerede deres utilfredshed med, at Poul Pedersen ikke tidligere havde bekendt kulør og orienteret bestyrelsen om sit kandidatur. Andre manede til besindighed og bad om, at den interne mudderkastning hørte op. Valget til bestyrelsen afslørede, at udfaldet af urafstemningen sandsynligvis er afgjort på forhånd. Poul Pedersen måtte således indkassere et nederlag med det færrest antal afgivne stemmer, nemlig 14. Det betød, at han røg ud af bestyrelsen. Poul Pedersens plads overtages af den nyvalgte Niels Sørensen, mens der var genvalg til de fire øvrige på valg: Anne Marie Als, Henrik Winther, Henrik Carstensen og Bjarne Foverskov.