Formandspost gik til manden med færrest stemmer

Trods det største stemmetal fra medlemmerne fik Niels Christensen ingen betroet post i bestyrelsen for Gug Visse Dall Antenneforening. Bestyrelsen kritiseres fra flere sider for manglende demokrati

GUG-VISSE-DALL:Antenneforeningen GVD konstituerede torsdag en ny bestyrelse. Det foregik ifølge formand Günther Valsby-Rohde på normal vis ved, at der blevet stillet forslag om kandidater til de forskellige bestyrelsesposter, hvorefter de så blev fordelt. - Der blev foreslået genvalg, og så var der ikke så meget mere i det, siger Günther Valsby-Rohde. To øvrige bestyrelsesmedlemmer havde en anden oplevelse af mødet. De savnede en debat om posternes fordeling. - Jeg kan ikke forstå, at man med det høje stemmetal, jeg fik, degraderer mig. Den besked, jeg har fået om mit fremtidige bestyrelsesarbejde, er, at jeg hurtigst muligt skal lære vores nye mand op, siger forhenværende formand Niels Christensen. Leo Ray Eriksen, der ligeledes er menigt medlem i bestyrelsen, bekræfter, at der ingen debat var om de forskellige poster. - Jeg befinder mig lidt mellem to fronter. Jeg kan godt se, at Niels Christensens dage i bestyrelsen er ved at være talte i kraft af hans 63 år, men på den anden side har jeg oplevet, at han er blevet meget dårligt behandlet på det seneste. Planen har hele tiden været at Niels Christensen skulle lære den ny mand op, og at han så, engang med tiden skal fylde hullet ud efter ham, Leo Eriksen. Det konstituerende bestyrelsesmøde fandt sted fire dage efter foreningens årlige generalforsamling, der bliver kritiseret af medlemmer og de kandidater, der ikke blev valgt ind i bestyrelsen, for at være foregået højst udemokratisk. - Der er ingen tvivl om, at hvis der havde været en uvildig observatør til stede, ville han have erklæret forsamlingen ugyldig, siger Leo Ray Eriksen. Bestyrelsesposterne blev fordelt med Günther Valsby-Rohde som formand, Per Christophersen som næstformand og tilsynsførende, Herluf Lund som sekretær, Jens Nedergaard Rønager som kasserer og henholdsvis Niels Christensen, Jørgen Thomsen og Leo Ray Eriksen som menige bestyrelsesmedlemmer.