Formandsskifte i integrationsråd

COMEBACKPer Nielsen vender tilbage med en byge af spørgsmål

SKØRPING:Per Nielsen, Bælum, er tilbage som formand for Skørping Kommunes integrationsråd. Han var også rådets allerførste formand, fra det blev nedsat af byrådet for godt et år siden. I efteråret bad Per Nielsen sig imidlertid afløst på posten af arbejdsmæssige årsager, og næstformand Abdul Azim Rahi, Terndrup, tog over en periode. Nu har han imidlertid fået så meget at se til, at han har bedt sig fritaget fra formandshvervet. - Og da der ikke ligefrem stod andre i kø, så sagde jeg ja til det. Jeg var jo også ked af, hvis det skulle rende i vasken, siger Per Nielsen. Han er også netop blevet valgt ind i kommunens koordinationsudvalg som repræsentant for integrationsrådet. Per Nielsen har meldt sig på banen igen med nærmest en byge af spørgsmål, især om flygtningekontrakter. Dem skal integrationskontoret svare på inden rådets næste møde, som holdes 12. juni. Integrationsrådet har også planlagt et orienteringsmøde for alle kommunens flygtninge om valgprocedure i integrationsrådet. Mødet holdes fredag 13. juni på Sprogskolen i Terndrup, hvor en tolk også medvirker. Dagen efter holder integrationsrådet et åbent hus-arrangement i Café på Banen på Skørping Station. Her vil flere af rådets medlemmer stille op for at fortælle interesserede om integration i almindelighed og integrationsrådets arbejde i særdeleshed. Foruden Per Nielsen og Abdul Azimn Rahi består Integrationsrådet af Jørgen Petersen, Bahram Khoja, Abdul Baqi, Kirsten Hansen og Sven Irgens-Møller.