Frederikshavn

Formandsskifte i Venstre

} FREDERIKSHAVN: Lene Christensen er nyvalgt som formand for Venstre i Fredeirkshavn. Hun afløser Thorkild Jørgensen, som trådte ud af bestyrelsen på generalforsamlingen forleden. Frank Jeppesen modtag genvalg, og ny i bestyrelsen er Elin Melchiorsen, mens Jan Jørgensen og Ole Bøgild er suppleanter.