Nørager

Formidlingsenhed videreføres

}FORLÆNGELSE:Ved årsskiftet 2004 udløber Arbejdsmarkedsstyrelsens støtteperiode for det fælleskommunale projekt, Formidlingsenhed Vesthimmerland. Allerede på nuværende tidspunkt har de tre involverede kommuner, der ud over Nørager er Aars og Farsø, søgt styrelsen om en forlængelse af støtteperidoen. Uanset om Arbejdsmarkedsstyrelsen giver støtte eller ej, er de tre kommuners udvalgsformænd enige om en videreførelse af formidlingsenheden. Det betyder for Nørager Kommunes vedkommende en eventuel forøget udgift på omkring 232.000 kroner i 2005, som kultur- og socialudvalget nu har besluttet at indarbejde i budgetoplægget for 2005.