Tyverier

Formodede butikstyve anholdt

To litauiske mænd, mistænkt for barberbladstyveri, på spil i Brovst igen

BROVST:Da to litauiske mænd på henholdsvis 21 og 22 år fredag eftermiddag viste sig i SuperBest i Brovst, lød alarmklokkerne hos personalet, der straks genkendte dem som værende formodede gerningsmænd til tyveri af barberblade til en værdi af 5000 kroner i butikken 30. november sidste år. Personalet opdagede dengang, at hele forretningens beholdning af barberblade var væk fra reolen, og da man spolede forretningens overvågningskamera tilbage, kunne man se, hvordan en yngre mand systematisk tømte reolen med barberblade, mens en anden tilsyneladende holdt vagt. Indehaveren af forretningen var noget forbitret over tyveriet og havde hængt billedudskrifter af de formodede barberbladstyve op i forretningen. Billederne af de to mænd var så indprentet på personalets nethinder, at de knapt var nået indenfor døren fredag eftermiddag, inden de blev genkendt. De to litauere blev holdt tilbage og overgivet til politiet. Ved en fremstilling i retten i Fjerritslev, hvor videoen af overvågningen blev vist, erkendte den ene af mændene, at det, som filmen viste, godt nok var ham, der havde taget samtlige barberblade fra hylden, men det var for at lave sjov. Efter hans forklaring havde han efterfølgende tømt alle barberbladene ud i reolen med toiletpapir. Efter forklaringerne var de unge litauere på gennemrejse fra Sverige og skulle hjem til Litauen, da de første gang var i Brovst 30. november. Det fremgik ikke af deres oplysninger, hvorfor deres rute fra Sverige til Litauen gik over Brovst. I fredags var de på vej til Sverige, angiveligt for at søge arbejde, og deres rute gik igen over Brovst, hvor den altså fik en brat ende. Selv om videoen ikke beviste, at manden, der havde taget barberbladene ned fra reolen, også havde fjernet dem fra forretningen, fandt anklagemyndigheden det for usandsynling, at en anden skulle have samlet barberbladene op mellem toiletpapiret og fjernet dem fra forretningen. Det var anklagerens opfattelse, at de to mænd var fælles om tyveriet og nedlagde påstand om en bøde på 4000 kroner og en delvis beslaglæggelse af deres samlede kontante beholdning på knap 700 euro samt nogle polske og litauiske penge til erstatning til købmanden. Med henvisning til, at der ikke var bevis for, at nogen af mændene havde fjernet barbladene fra forretningen, påstod forsvareren, advokat Mogens Nørgaard, frifindelse. Dommeren fulgte til dels anklagemyndighedens på-stand og idømte manden, der havde taget barberbladene, en bøde på 4000 kroner, hvorimod den anden blev frifundet. Den dømte skal inden 14 dage betale 5007,50 kr. til SuperBest, men da han kun havde valuta til hjemrejsen, skete der ikke nogen beslaglæggelse. Derfor må butiksindehaveren til sin store fortrydelse konstatere, at der ikke er ret store chancer for, at han nogensinde får sin erstatning, idet et søgsmål via de litauiske myndigheder langt vil overstige værdien af barberbladene. Den dømte besluttede i samråd med sin forsvarer at anke dommen til frifindelse. At sagen ankes betyder dog ikke, at han tilbageholdes. Efter retsmødet konsulterede anklagemyndigheden Udlændingestyrelsen, der fastslog, at der med et butikstyveri i den størrelsesorden ikke er grundlag for at tilbageholde manden, ligesom der heller ikke var grundlag for udvisning. Derefter kunne de to unge mænd fortsætte deres afbrudte rejse til Sverige.