EMNER

Formue fordelt til trængende

Et lang livs sparsommelighed giver juleglæde i 2003

FREDERIKSHAVN:Sparsommelighed var en dyd for Peter Munk Nielsen på Sognefogedgården. Hver en klink blev vendt, og vendt og moderne påfund kategoriseret som unødig luksus. Men hans sparsommelighed er også i år med til at gøre julen lidt varmere og lysere for 112 frederikshavnske familier. For 16. gang kan den legatbestyrelse, der står bag Peter Munk Nielsens Mindefond, uddele juleglæde - i år den nette sum af 103.000 kroner. Siden Mindefonden blev en realitet er er uddelt langt over en million kroner af formuen, men selv om giverhjertet er stort, så er det nødvendigt med fravalg i forhold til ansøgertallet. - I år er der indkommet 167 ansøgninger fortrinsvis fra enlige mødre og fædre. Og af dem har vi valgt 112 ansøgningerne ud og de familier tilgodeses nu med tilsammen 103.000 gode danske kroner,fortæller Jørgen Engelbreckt fra fondsbestyrelsen. Hvem, der får i år vil hver husstand få melding om pr. brev i løbet af week-enden, hvis P&T viser rettidig omhu akkurat som Peter Munk Nielsen gjorde. I det ledsagende brev opfordrer bestyrelsen modtagerne til at lade deres vej falde forbi "Sognefogedgården" og benytte lejligheden til at se de forhold, som Peter Munk Nielsen levede under, og sende en venlig tanke til ham. Peter Munk Nielsen, der blev født den 24. august 1899, boede hele sit liv på "Sognefogedgården", der stadig ligger på Hjørringvej 156 - med indgang fra Mellergårdsvej - i Frederikshavn. Kort før sin død oprettede han en mindefond hvis overskud skulle anvendes til støtte for værdigt trængende ældre borgere og enlige mødre i Frederikshavn. Støtten kan også gives til forskellige kulturelle formål i kommunen og her støttes fortrinsvis foreninger, der tilgodeser personer med vanskelige forhold. - Desværre rækker årets overskud ikke til at vi kan tilgodese alle ansøgninger, fortæller Jørgen Engelbreckt, men vi forsøger at gøre det så godt som overhovedet muligt. - Det er brandærgerligt, hvis vi ved gennemlæsningen finder en ansøgning, som vi gerne vil imødekomme, og den så end ikke angiver en afsenderadresse eller opfylder nogle af de ganske få krav vi stiller om eget og børns cpr-nummer og en kort beskrivelse af indtægtsforhold. - Vi forlanger bestemt ikke, at ansøgerne skal skrive en hel roman og det gør heller ikke noget om man ikke er så god til at stave eller skrive, men vi er nødt til at have et reelt grundlag for at kunne foretage uddelingen så retfærdigt som muligt. Nu håber bestyrelsen så, at juleglæden må brede sig hos modtagerne og at de, der modtog tomme kuverter, vil forsøge igen til næste jul, med de rigtige oplysninger og afsenderadresser, siger Jørgen Engelbreckt.