EMNER

Formue på 70 mio. kr. i Musikkens Hus

Fond har gjort status for økonomien i gammelt og nyt projekt

AALBORG:Fonden Musikkens Hus i Nordjylland har gjort status over det kuldsejlede musikhusprojekt, som måtte opgives sidste år. Samtidig har fonden fået et overblik over, hvor mange penge der reelt er tilbage til at realisere et hus musikhus for. Årsrapporten for 2006 fortæller, at fonden råder over en formue på 70 mio. kr., og at der er sagt endegyldigt farvel på 22 mio. kr., som er tabt på projektudgifter. Fonden Realdania valgte i december at overtage ansvaret for opførelsen af Musikkens Hus. Det betyder, at Realdania betaler størstedelen af huset, som ventes at løbe op i omkring 500 mio. kr. Men årsrapporten, som er afleveret til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, viser altså, at Fonden Musikkens Hus har en formue på 70,6 mio. kr. Årsregnskabet afslører, at Fonden Musikkens Hus i Nordjylland har likvide midler for 79 mio. kr., hvoraf 47 mio. kr. stammer fra de donationer og sponsorater, som private, virksomheder og fonde har bidraget med. Fondens anlægsaktiver, det vil sige grunde og projektværdi, opgøres til 38,9 mio. kr. - Den store opbakning fra virksomheder, private og fonde har stor betydning, for pengene er et væsentligt bidrag til, at vi kan få et godt Musikkens Hus, siger Bent Frank, som tilføjer, at det var en betingelse for Realdanias engagement i musikhuset, at der stadig var stor lokal opbakning. Farvel til 22 mio. kr. Da det nye musikhus kommer til at se anderledes ud end det projekt, der blev opgivet, er der gået omkring 22 mio. kr. tabt, meddeler fonden i årsrapporten. - I det oprindelige byggeprojekt var der projektudgifter m.m. på knap 31. mio. kr. Det er naturligvis vores hensigt at udnytte og genanvende så meget som muligt fra det hidtidige projekt, og vi har vurderet, at vi kan beholde værdier for ni mio. kr., siger Bent Frank, formand for Fonden Musikkens Hus. Det vil sige, at værdien af de afholdte projektudgifter er nedskrevet med 22 mio. kr. Det er eksempelvis udgifter til en den del af pælefunderingen, som ikke kan bruges og såkaldte lukkeudgifter, da det tidligere projekt blev droppet. Når tabet ikke er blevet endnu større, skyldes det, at Realdania har valgt at fortsætte samarbejdet med det østrigske arkitektfirma Coop Himmelb(l)au. Det betyder, at de fleste af planerne for den dyre koncertsal og en del af pælefunderingen kan genanvendes, forklarer Bent Frank.