Formynderisk eller uproblematisk

Folketingspolitikerne mener ikke, at den nuværende abortgrænse er problematisk

KØBENHAVN:I dag tager Det Etiske Råd stilling til, om de vil anbefale Folketinget at hæve abortgrænsen fra 12 uger til 18 uger. Dette sker på baggrund af en debat, som fødselslægernes forening, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG), har startet. DSOG mener, at teknologien og abortgrænsen bør følges ad. I dag kan man frit få foretaget abort frem til 12. uge, men det er først i den 13. uge, at kvinden via den såkaldte nakkefoldsskanning kan få at vide, om fostret har kromosomfejl. Det er dog i dag muligt at få en abort efter 12. uge, men så skal abortsamrådet, der består af psykologer, socialrådgivere, jurister og læger vurdere, om det er til kvindens og barnets bedste. DSOG mener, det er formynderisk, at kvinder skal spørge om lov, før de kan få fjernet et misdannet foster. Modstanderne af at ændre abortgrænsen påpeger, at stort set alle, der søger dispensation, får det, og at det giver en ekstra sikkerhed for, at der bliver taget hånd om kvinden, og hendes beslutning bliver truffet på rette grundlag. Dette synspunkt skinner også igennem på Christiansborg. - Der er slet intet problem her. Der er ikke hober af kvinder, der ønsker at få en sen abort uden grund, og kvinder, der har en grund, får dispensation per automatik, mener SF’eren Kamal Qureshi. Der har da heller ikke indtil videre været flertal i Folketinget for at hæve abortgrænsen. Nu har Folketinget dog på baggrund af den fornyede debat tilskyndet Det Etiske Råd til at komme med en anbefaling om, hvordan politikerne skal forholde sig til spørgsmålet om at flytte abortgrænsen. Formanden for sundhedsudvalget, Birthe Skaarup, vil heller ikke udelukke, at abortgrænsen kan diskuteres, selvom Dansk Folkeparti mener, at abortgrænsen ligger fint, hvor den er. - Lad os se, hvad Det Etiske Råd kommer med, så kan vi tage det op til en vurdering, siger Birthe Skaarup. Grænsen for den fri abort har ikke flyttet sig siden vedtagelsen i 1973. Alligevel bliver problemstillingen ifølge næstformanden for Det Etiske Råd taget seriøst og bliver diskuteret til bunds. - Jeg har en stor forhåbning om, at vi i løbet af den kommende uge vil kunne komme med en udtalelse om abortgrænsen. Der er sat god tid af til at debattere det, men vi kommer ikke med en udtalelse i denne uge, siger Anette Roepstorff Nissen.