- Fornem sans for formidling

Museumsleder Jytte Nielsen blev den femte modtager af Grethe & Jørgen P. Bornerups Kulturpris

Jytte Nielsen, museumsinspektør og leder af Museet for Thy og Vester Hanherred takkede for "Grethe & Jørgen P. Bornerups Kulturpris". Hun var den femte modtager af prisen. I midten Niels Henrik Bornerup og til højre Kai Jessen fra fondsbestyrelsen.Fo

Jytte Nielsen, museumsinspektør og leder af Museet for Thy og Vester Hanherred takkede for "Grethe & Jørgen P. Bornerups Kulturpris". Hun var den femte modtager af prisen. I midten Niels Henrik Bornerup og til højre Kai Jessen fra fondsbestyrelsen.Fo

- En prismodtager, der elsker Thy, det storladne, det autentiske, det ukuelige og - som hun selv siger - det hele ... Jytte Nielsen, museumsinspektør og leder af Museet for Thy og Vester Hanherred, blev torsdag ved en sammenkomst på Hotel Thisted tildelt "Grethe & Jørgen P. Bornerups Kulturpris" for 2011. Jytte Nielsen er femte prismodtager, og for femte gang var det rektor Finn Jorsal, der som kommitteret for Grethe & Jørgen P. Bornerups Fond motiverede. Jytte Nielsen, der kom til Thy i 1986 og efter et enkelt år som lærer på "Højskolen i Thy", Sjørring, blev hun i 1992 formidlingsinspektør på Heltborg Museum. 10 år senere afløste hun Jette Kjær som leder af Museet for Thy og Hanherred, "og det kan nok være, at hun har taget det embede alvorligt". - Der er spektakulære planer for udvidelser af hovedsædet, og lur mig, om ikke vi ad åre skal mindes om, at det kunne være spændende med et flintmuseum ved Hov. Afdøde arkitekt Niels Christoffersens ideer og skitser er givetvis ikke ganske gemt af vejen, sagde Finn Jorsal. - "Hele det museale supermarked" blev Jytte Nielsens koncern kaldt i en fornem artikel med overskriften "Thys fyrtårn" i Jyllands-Posten i 2009. Men - som det blev pointeret - hendes kompleks "er ikke til discount". Det gælder også, når der er udstillinger på museet som f.eks. sidste års fejring af 40-året for Thylejren eller de mange bogudgivelser, bl.a. den fornemme "Kirkerne i Thy", som Bornerups Fond for resten var med til at hjælpe i vej, sagde Finn Jorsal og nævnte, at hun er en vigtig partner i etableringen af Nationalpark Thy. - I Thy - som andetsteds - er natur og kultur to sider af den samme sag, og også her kommer hendes fornemme sans for formidling til sin ret. Det gælder også de vanskelige overvejelser, komplicerede drøftelser og fremtidige beslutninger om et nationalparkcenter. Sansen for kvalitet er jeg sikker på, at Jytte Nielsen vil være garant for, sagde Finn Jorsal. Foruden hæderen består kulturprisen af en check på 25.000 kr.