EMNER

Fornuft eller fordom?

Torsdag 9.9. går Vagn Madsen til angreb på en eventuel reform af universitetseksamen. Gruppeeksamen vil være med til at "devaluere universitetseksamen", skriver han.

Jeg må spørge mig selv: Har han helt glemt universiteterne og de studerende i sit indlæg? Eller er disse blot statister, som blot skal lade sig styre af politikerne? Med andre ord - hvor er demokratiet og hvor er fornuften? Universiteterne skal selv bestemme, om de vil afholde gruppeeksaminer eller ej. Det er buddet fra socialdemokratisk side. Jeg synes kun dette er ret og rimeligt. Det er trods alt dem, der bedst ved, hvad der virker bedst og hvornår. Efter min mening er Vagn Madsens kritik ude af trit med fornuften og mere drevet af fordomme end godt er. Evnen til at samarbejde er meget efterspurgt hos arbejdsgivere. Ligeledes er sociale kompetencer. Uden for Danmarks grænser efterspørger man gruppeeksamen i vidt omfang. Universiteter i Indien, Brasilien og Australien er blot nogle af de steder, som er blevet inspireret af Aalborg Universitet. Gruppeeksamens fordele og popularitet påvirker ikke Vagn Madsen. I sit indlæg beskylder han mig endda for at ville "devaluere universitetseksamen". Ifølge Aalborg Universitets rektor, Finn Kjærsdam, eksamineres der ikke nært så grundigt ved individuelle eksaminer. Vagn Madsen henkaster det som "planlagt sjuskeri". Men fordelen ved gruppeeksamen er jo netop, at man kommer rundt om mange flere emner. Derfor er det yderst usagligt, når Aalborg Universitet beskyldes for at sjuske med eksaminationerne. Vagn Madsen skriver også i sit indlæg, at det faglige stof ikke spillede en stor rolle i en gruppe eksamen. Vagn Madsen læner sig her op af den gamle skole. Udenadslære er ikke længere en disciplin, som skaber dygtige studerende. Med gruppearbejde og gruppeeksamen stilles de studerende overfor at løse konkrete problemer i samspil med andre. Det er en vindermodel. Den skaber dygtige kandidater, som er vant til at løfte i fællesskab og få et team til at fungere stærkt og til fordel for alle. Derfor glæder det mig, at videnskabsminister Charlotte Sahl Madsen er stået af den ideologiske kæphest. Snæversyn har længe været kendetegnende for den borgerligere universitetspolitik. Vi trænger derfor til at få gruppeeksamen tilbage.