EMNER

Fornuft er bedre end ideologi

Det var forkert at forbyde gruppeeksamen i hele det danske uddannelsessystem.

Det gjorde undervisningsminister Bertel Haarder og videnskabsminister Helge Sander i skøn samdrægtighed. Forbuddet blev begrundet med, at den enkelte elev og studerende har ret til sin egen karakter opnået ved sin egen eksamen - og i baggrunden lurede den værdikamp, deres chef statsminister Anders Fogh Rasmussen formulerede som et opgør med rundkreds-pædagogikken. Argumenter fra blandt andet alle niveauer på Aalborg Universitet og store dele af Venstres såkaldte bagland i Nordjylland gjorde intet indtryk. Baglandet består ellers i vid udstrækning af personer med direkte kontakt til kandidater fra AAU, som kender til de positive resultater af gruppeeksamen a la Aalborg. I stedet byggede og bygger Venstre sin modstand på nogle påståede dårlige erfaringer andre steder fra. Det betyder primært RUC, men i stedet for at sikre fornuftige rammer valgte ideologen Bertel Haarder at forbyde hele skidtet. Så slap han også for at tage stilling til nuancer. En afgørende nuance er således den, at gruppeeksamen altid skal føre til individuelle karakterer. Gennem en flere timer lang eksamen får dygtige censorer et godt indblik i, hvem af gruppens medlemmer, der behersker eller ikke behersker bestemte felter. De, der er svage i koderne, kan forvente dybdeborende spørgsmål - det er ikke muligt at dække sig ind hos andre gruppemedlemmer. Den individuelle eksamen bliver langt hurtigere og langt mere overfladisk. De grundlæggende ting, der før kunne klares i fællesskab, skal alle nu gøre rede for hver for sig, mens tiden til at gå i dybden er forsvundet. Læg dertil den nuance, at erhvervslivet i stadig stigende grad efterspørger ansatte, der kan arbejde i teams. Formentlig har flere medlemmer af regeringspartierne indset, at beslutningen var forkert. Men de tør ikke stemme for en genindførelse af skræk for at bringe regeringen og vennerne i DF i mindretal. Det kan måske være forståeligt. Så kan de i stedet sætte sig i rundkreds og lytte til en af Venstres unge folk, AAU-studerende Anders Broholm. Han vil have partiet til at skifte mening og gå ind for gruppeeksamen.