Lokalpolitik

Fornuft frem for partidisciplin

HENSYN LOKALPOLITIK: Vores kommunalbestyrelse er præget af et godt samarbejde. Når der skal tages beslutninger i et af udvalgene - fx kultur- og socialudvalget, hvor jeg selv sidder - så bliver sagen gennemdrøftet, og vi prøver at nå frem til en fornuftig konklusion. Denne konklusion er styret af deltagernes sunde fornuft og ikke deres partipolitiske tilhørsforhold. Faktisk er det lidt pudsigt, at de største sværdslag, der er foregået i den forgangne byrådsperiode, er foregået mellem personer indenfor det samme parti. Det er derfor nærliggende at slutte, at det handler om at få de mest kvalificerede til at sidde i den kommende kommunal-bestyrelse - og ikke dem med den rigtige landspolitiske partifarve; det er fornuft og ikke partidisciplin, det handler om! Nogle valgforskere mener, at de nye storkommuner betyder et farvel til lokallisterne. Andre forskere mener det modsatte, og på Bornholm var det netop lokallisterne, der gik af med den samlede sejr. Den gamle Nørager kommune er et yderområde i den nye storkommune, og selv om jeg ikke mener, vi skal sidde i hver vores afkrog og hive i alle retninger, så er det vigtigt, at der i en kommende kommunalbestyrelse sidder nogle personer, der husker, at selv om man bor langt ude på landet, så skal man have de samme muligheder og rettigheder som andre. Og er man valgt i et af de større partier, hvor man måske oven i købet er den eneste valgte fra ens lokalområde, så vil sådanne lokalhensyn meget nemt kunne blive overtrumfet af 'partiets vedtagne holdning'. På Fælleslisten Rebild-syd har vi et overskyggende princip, når beslutningerne skal tages - "hvad siger min fornuft mig?"