EMNER

Fornuft, moral og jura

FYRINGSSAG:Fornuft, moral og jura er åbenbart ikke altid størrelser, der uden videre kan sammenlignes. Hvordan man er kommet frem til den dom, der er blevet afsagt i sagen Finn Pedersen/ Sæby Kommune er mig en gåde. Når det er sagt vil jeg rent menneskeligt ikke have noget imod, at sagen sluttede med, at en tidligere medarbejder fik en erstatning på 525.000 kr., men måske er sagen for principiel til dette. For Sæby Kommunes renseanlæg er det en kendsgerning, at dette beløb er blevet sparet endda så godt og vel, siden teknisk udvalgs beslutning den 21/2 2000. Det er også en kendsgerning, at man i dag bruger KSA-afvander og har sparet mange penge i deponeringsafgift som min påstand var i år 2000. Det er en kendsgerning, at Sæby renseanlæg siden år 2000 har sparet rigtig mange penge i udledningsafgift til Told & Skat, fordi ledelsen og styringen er blevet meget bedre. Så de 525.000 kr. er for længst blevet sparet for ikke at snakke om de kommende år. Jørgen Konnerup har i sit læserbrev fat i noget centralt - nemlig at dommen efterlader et stort juridisk problem. Dommen åbner mulighed for, at det er i orden, at kommunens ansatte fremover såvel indkøber som tager kommunens ejendele med hjem til afprøvning (endda uden ens chef ved noget om det). Det er min opfattelse, at det er et problem, som vi politikere snarest bør forholde os til for at undgå gentagelser. Når man som byrådsmedlem bliver bekendt med den slags problemer, mener jeg, at man rent moralsk er forpligtiget til at løse dem. Det agter jeg at fortsætte med, også selvom min kone er ansat som laborant ved Sæby Kommune. Alt andet vil efter min mening være umoralsk.