Fornuft og følelse - eller ingen af delene?

7. KLASSE: Ja, så gik det som det plejer at gøre. Det er den første tanke, der løber gennem hovedet på mig efter at have læst, hvad et enigt børne- og ungdomsudvalg vælger at indstille til byrådet omkring flytning af 7. klasse fra bl.a. Øster Hornum Skole. Endnu engang har noget været til høring i skolebestyrelserne ¿ og endnu engang er svarene, for hvem det virkelig betyder noget, blevet overhørt. Et enigt udvalg, hvilket i dette tilfælde vil sige FIRE personer (en fra udvalget var fraværende)! Fire personer besluttede altså enstemmigt, hvad der skal ske med mange børn langt ud i fremtiden. Nå nej¿.så langt er det jo heldigvis ikke kommet endnu. Nu er det 25 personer i byrådet, der skal afgøre en masse børns fremtid. Disse 25 personer har alle været med til at godkende den ¿Sammenhængende Børnepolitik¿, der så fint skulle kendetegne vores kommune. For at være sikker på, at politikerne også ved, hvad der står af fine ord i den ovennævnte skrivelse, tillader jeg mig at citere her, så ingen er i tvivl - heller ikke udenforstående, der ikke har været med til at godkende det. En skrivelse, som skal udgøre ¿de overordnede værdier på hele børne- og ungdomsområdet i Rebild Kommune¿: ¿Værdisættet i Rebild Kommune indeholder følgende seks værdier: Tryghed, sundhed, forældreansvar, udgangspunkt i egne ressourcer, venskab og relationer samt barnets bedste.¿..¿Børne- og familiesynet er som en paraply, der ligger over hele Den sammenhængende børnepolitik i Rebild Kommune - alle politikker på børne- og ungdomsområdet skal leve op til disse værdier¿. Det bliver for langt at skulle citere hele skriftet, som er på mange sider - og vældig interessant læsning. Så af pladshensyn kan interesserede, som gerne vil vide, hvad politikerne ellers har godkendt i skrivelsen, finde det på kommunens hjemmeside og læse videre her. Folkevalgte politikere! I lever ikke op til alle jeres fine ord, hvis I ikke forsøger at holde fast ved det, I selv er med til at vedtage i så fin en skrivelse. Evidensbaseret viden er et begreb, som for mig at se også må ind her. Det er heller ikke et nyt begreb i Bertel Haarders verden, hvor alt i den danske folkeskole skal måles og vejes og føres til protokols i elevplaner og kvalitetsrapporter. Kvalitetsrapporter, som hvem ser? Forhåbentlig jer som politikere - valgt af folket. I kvalitetsrapporten for den skole, jeg vil kæmpe for, står der nemlig, at den ¿scorer¿ flottere end den skole, man vil flytte mit barn til tidligere, end jeg har lyst til. Den eneste ulempe er, at klassekvotienten herude er den største i kommunen! Ellers ligger vi under kommunegennemsnittet med både elevfraværsdage, udgift pr. elev både generelt og til undervisningsmidler. Derudover underviser vores lærere mere end på andre skoler, og der er højere procentsatser for gennemført undervisning. Det var så evidensen. Men måske en titel af mere populær karakter: ¿Fornuft og følelse¿ var på sin plads her. Hvis fornuften skal råde, så må det for mig at se være klart, at 7.klasse i Øster Hornum skal blive, hvor den er. Og hjertets sprog - de bløde værdier - følelserne? De siger det samme! Men hvad så med jer, politikere? Mon det kniber med fornuften, for I bliver jo ikke valgt på at arbejde efter jeres følelser? Når man læser videre i indstillingen fra ¿firemandsudvalget¿, foreslår forvaltningen, at man for at løse ¿problemet¿ med konfirmationsforberedelse i børnenes eget sogn, vil forsøge at rykke konfirmationen ned til 6. klasse. En ændring, som ikke naturligt ligger inden for lovens rammer! Vores børns konfirmation - nå ja, skidt! Det løses bare ved at rykke konfirmationen frem til 6. klasse - skidt da også med barndommen! Selv om jeg godt ved, at vi ikke længere lever i en tid, hvor konfirmation er det samme som overgangen fra barn til voksen, så ligger der alligevel noget nedarvet og traditionsbundet i den begivenhed, som det bliver svært at rykke ved. Vi rykker lige børnene frem i ¿voksenkupeen¿, så de kan komme ind og møde voksenlivet til Blå Mandags velbesøgte ¿Sodavandsdiskotek¿-arrangementer i Jomfru Ane Gade! Hurra, hvor det går! 12 år og klar til ¿Gaden¿! Det harmonerer ikke med den aktuelle debat i pressen, hvor man ønsker at rykke aldersgrænsen for køb af spiritus op fra 16 til 18 år for at undgå den tidlige alkoholdebut. Endnu har jeg ikke set, hørt eller fundet evidensbaseret viden, som kan gøre det klart, hvorfor man vil fjerne 7. klasse fra Øster Hornum Skole. Handler det endnu engang om laveste fællesnævner, som for år tilbage, hvor vores 7.klasse skulle fjernes, fordi andre skoler havde problemer med lavt elevtal. Det har vi stadigvæk ikke her. Vi er nogle forældre, der gerne, med både følelse og fornuft, vil tage ansvar, og med udgangspunkt i vores egne børns ressourcer: - gøre det bedste for dem for at sikre dem tryghed i deres skolegang, - sørge for, at de kan have venskab og relationer i deres nære miljø, - sørge for, at de får tid til at gå til idræt og dyrke motion - i stedet for at sidde i en skolebus et år før tid. Hvad vil I? Måske I skulle kigge en ekstra gang på ¿paraplyen¿ og bruge fornuften.