Fornuftig afgift

Hans Kristian Skibby (DF) bevæger sig (17.11.) ud i en værre gang sludder. Han mener, at afgiften på reklamer vil skabe mange arbejdsløse. For det første er afgiften et led i den finanslov, der for første gang i 10 år sætter rigtig mange penge af på at fremme beskæftigelsen.

Det er noget, Hans Christian Skibby og hans parti burde have gjort noget ved, da de var støtteparti for en borgerlig regering. Den samlede effekt vil betyde mange nye arbejdspladser - også selvom afgiften på reklamer isoleret set måtte koste nogle få arbejdspladser. For det andet er ingen vel uenig i, at vi modtager alt for mange overflødige reklamer i husstandene. Reklamer, som forbrugerne selv betaler via højere priser i de butikker, der lader dem fremstille og uddele. Reklamerne medfører et kæmpe ressourceforbrug og en stor klimabelastning - ikke mindst, hvis man medregner transport. En stor del af reklametryksager trykkes i dag uden for landets grænser. Det nytter ikke at undskylde denne miljøbelastende aktivitet med, at papiret bagefter kan genbruges til æggebakker. Enhedslisten arbejder for, at afgiften reguleres efter miljøbelastning, så tryksager, der er produceret på den mest forurenende måde incl. belastningen fra transport. Desuden arbejder vi for, at tryksager fra udlandet belægges med moms, ligesom danske tryksager bliver det. Begge dele vil fremme, at tryksagerne produceres på danske virksomheder med størst miljøhensyn. Vi regner også med, at en del af reklamering vil blive flyttet til dagblade og til elektronisk annoncering. Alt i alt en fornuftig afgift på en ufornuftig produktion.