Lokalpolitik

Fornuftigt at ændre regler

Det er blot endnu et eksempel på, at regeringen ikke har overblik over alle de ekstra-udgifter, kommunalreformen vil medføre, lyder det. Blandt de heftigste kritikere er Bjarne Laustsen.

Forslaget går i al sin rørende enkelhed ud på, at de borgmestre, der nu sidder i deres første periode og som ikke bliver borgmestre efter reformen, skal have de rettigheder til pension, der normalt først udløses efter otte år, altså to perioder. Den nuværende periode bliver forlænget med et år, så borgmestrene skal altså sidde fem år for at få pensionen. Desuden er det et krav, at de skal vælges til det nye byråd for den storkommune, deres nuværende kommune indgår i. Forslaget er glimrende. De personer, der tiltrådte som borgmestre 1. januar 2002, gjorde det med en naturlig forventning om, at de ville få en chance for genvalg i deres nuværende kommune fire år senere. Men den chance får de ikke, og havde de vidst det, ville nogle måske slet ikke have søgt borgmesterposten. I hvert fald er forudsætningerne ændret ganske betydeligt. Samtidig er det ærligt talt for sølle at mistænke borgmestre for at spekulere i kommunalreform ud fra deres eventuelle muligheder for pension. Det grænser til det pinlige at opleve et sådant udtryk for smålighed komme fra en folkevalgt politiker som Bjarne Laustsen. Han inviterer jo andre til at spekulere på, om han kun har ladet sig opstille og vælge til Folketinget på grund af den gode hyre og de lange ferier. Naturligvis har han ikke det. Han er valgt ud fra en ærlig interesse for at udvikle samfundet i den retning, han mener er den rigtige. Præcis det samme gælder for landets borgmestre. Kommunalreformen rummer talrige bekymrende elementer, og økonomien virker heller ikke særlig gennemtænkt. Hele processen frem til vedtagelsen i juni var præget af urimeligt hastværk, og det er problematisk, at Socialdemokraterne ikke er med i forliget. Men ret skal være ret: Lige præcis tanken om at sikre nogle få håndfulde personer, der kan komme økonomisk i klemme, er svær at blive forarget over.

Forsiden