Fornuftigt at spare her?

På trods af nedslidte skinner og en negativ medieomtale, som kun få influenzaramte kyllinger kan være misundelige på, trodser flere passagerer end nogensinde de dårlige skinner og stiger på de forsinkede tog. Der er fremgang i antallet af passagerer i togene.

Tænk hvordan situationen havde set ud, hvis Trafikministeren havde sørget for skinner, der giver mulighed for rettidige tog! I disse dage forhandles budgetterne i de nordjyske kommuner. NT har bebudet en ekstra regning til kommunerne, samtidig med, at der muligvis bliver færre busafgange. Det er imidlertid ikke tid til besparelser i den kollektive trafik, men derimod tid til at sadle om. En bæredygtig trafik kræver konstant nytænkning, og man kan tvivle på, om ledelsen i NT er dette ansvar bevidst. Der skal indgås aftaler med virksomheder, medarbejderes behov skal tilgodeses, og der skal tilrettelægges langsigtede løsninger, der sikrer, at bussen er et reelt for alternativ flere pendlere. Metrobuskonceptet er fundamentet, der skal sikre økonomien i NT, og bør udvides. Her er der nemlig tale om afgange med høj frekvens i myldretiden, som almindelige mennesker kan benytte til og fra arbejde. Muligvis er der afgange på metrobusserne 5 og 6, som ikke bruges i et fornuftigt omfang, som flere politikere antyder. Men det er jo op til NT at vurdere, om det er fornuftigt at spare her. Det er ledelsen i NT, der må tage ansvar. Bedre og højfrekvente busser er forudsætningen for, at der også kan blive penge til andre ruter, hvor man er forpligtiget til at opretholde en kollektiv trafik. I en tid med høje benzinpriser, er der gode forudsætninger for at få flere til at benytte den kollektive trafik. Med udsigten til, at flere passagerer vil stige på bussen er det ikke tid til færre busafgange, tværtimod.