EMNER

Fornuftigt?

Krigen i Afghanistan og mange fejlinvesteringer er skyld i, at forsvaret nu igen skal spare.

Som vanligt med denne regering er der ikke fulgt det nødvendige beløb med, når der er vedtaget nye tiltag. Det være sig i kommuner og i regioner. Altså også vedrørende krigen vi deltager i. Men jeg håber virkelig, at forsvarsudvalget bruger den sunde fornuft denne gang. Og ikke lytter til generalerne, der ønsker alle medarbejderne placeret omkring sig i Vedbæk. Man dummede sig ved at lytte til generalerne ved at flytte HMAK til Sjælland. Generalerne bildte udvalget ind, at det var en god ide"at flytte til Vedbæk. Alle, der har været i Vedbæk, vidste, det var umuligt pladsmæssigt. Men det blev vedtaget. Det var naturligvis ikke muligt, så blev HMAK flyttet til Ballerup. Der skulle naturligvis bygges en del. Andre enheder blev flyttet til Hjørring som kompensation. Hvor tror du besparelsen ligger? Ballerup eller Hjørring hvad betyder det ud over rigtig mange penge i flytteudgifter, og oplæring af nyt personel. Nu vil man så flytte nogle tilbage til Sjælland? Er personalet billigere på Sjælland? Så er det noget helt nyt. SAS kan have personale i Indien til at sælge billetter i Danmark, men Forsvaret kan ikke maile eller ringe mellem Sjælland og Jylland. Jeg håber, der findes fornuftige politikere i det forsvarsudvalg denne gang. Nordjylland skal vel ikke helt nedlægges.