Litteratur

Fornuftstro

BØGER Kai Sørlander: "Forsvar for rationaliteten" # # # # ¤ ¤ "For filosofien er det uendeligt langt vigtigere at gå sandhedens vej end at nå hurtigt frem" skriver Kai Sørlander. Og så tager han ellers besindigt og velovervejet fat på kulturmøde og integration, det mest følsomme af alle værdipolitiske emner. Med udelukkende rationelle argumenter vil han vise, at forskellene mellem Jesus og Muhammed vokser ind i deres religioner og tilhørende civilisationer. Problemerne mellem kulturerne har en afgørende årsag i religionen. Jesus gav kejseren, hvad der var kejserens, mens Muhammed på samme tid var religiøs visionær og politisk krigerkonge. Kun i kristenheden skiller man politik fra religion og tilkender ikke religiøse argumenter almen værdi i samfundsdebatten. Sørlander advarer mod at bagatellisere dette forhold. Generelt er vi for naive, for termen "demokratisk muslim" er tæt på at være selvmodsigende. Flertalsstyre dur jo ikke, hvis flertallet vil afskaffe demokratiet. Selv FN er i denne sammenhæng ramt af Sørlanders anklage for "velmenende provinsialisme". Emnerne er ikke nye, men metoden gør indtryk. Sørlander er strikte filosof, han broderer ikke, men holder sig til det rationelle tankeskelet i problemstillingerne. Og så er han åben - på et tidspunkt siger han: Er jeg snæversynet? Interessant opgave at klarlægge. Man skal altså ikke uden videre slå Sørlander i hartkorn med de reaktionære. Som ubestikkelig tilhænger af rationaliteten kritiserer han alle, der fortjener det, hvad enten det er pressen, politikerne og de intellektuelle, eller det er Luther og paven. Det er klar tale og god læsning. Indimellem forlader han dog den smalle og langsomme filosofiske sti til fordel for en politisk eller idéhistorisk genvej. Fx lader han hurraordet "sammenhængskraft" spille ham ind i et for snævert rum, hvor både rationaliteten og en hel del læsere må slippe. Idéhistorisk set underspiller Sørlander også brudfladerne i kristendommen. Grækernes stærke tanke forvandlede jo Jesu messianske budskab, og det gør selve talen om én kristenhed tvivlsom. Kirken er ikke af natur demokratisk. For det andet glæder jeg mig til at se menneskerettighedstilhængeren Sørlander tage Søren Krarup under behandling. Men en imponerende og original bog med appel til dem, der virkelig vil forstå. Hans Gregersen kultur@nordjyske.dk { Kai Sørlander: "Forsvar for rationaliteten. Religion og politik i filosofisk perspektiv" 232 sider, 248 kr. Informations Forlag