Hirtshals

Fornyelse af numrene

Af Hanne & Niels V. Skipper Petersen Nejstbrinken 105, Hirtshals ULOVLIGHEDER: Som bekendt har vi efterlyst en hårdt tiltrængt fornyelse af de forbudte numre i Cirkus Havblik. En sådan ser nu tilsyneladende ud til med en vis træghed at indfinde sig, men det vender vi afslutningsvis tilbage til. Efter denne sags start i andelsboligforeningen Havblik får vi nemlig jævnligt venlige henvendelser fra folk, som vi ellers ikke kender. Forleden blev vi således mødt af en smilende dame i Netto: - Er der blevet sat en stopper for den ulovlige biltrafik på gangstierne, spurgte den høflige dame med åbenlys interesse. - Næh, det er der desværre ikke, svarede min hustru. - Nå, jamen, Teknisk Forvaltning burde da straks sætte nogle solide bomme op og gerne, mens lovovertræderne har deres biler holdende inde på kommunens grund, bemærkede damen med et glimt i øjet. Desværre havde vi på daværende tidspunkt ikke opdaget den lille fornyelse af de fortsat forbudte numre, der som allerede antydet er ved at ske. Således har vi i den seneste tid iagttaget, at i hvert fald den fartglade suppleant i bestyrelsen for Havblik har sat farten ned, når han i bil drøner ind på gangstien. Om det så skyldes en særlig hensyntagen til sagesløse fodgængere og cyklister her i juledagene, eller en dæmrende bevidsthed om ulovligheden, véd vi ikke, men et glædeligt fremskridt er det da. Godt nytår til alle og ikke mindst til Nordjyske Stiftstidendes lokale læsere, som åbenbart med opmærksomhed følger sagen!