Fornyelse i lærerstab

SINDAL:Sindal Skole er i fuld gang med et generationsskifte blandt lærerne, fordi flere af de erfarne går på pension. Det er den direkte årsag til, at skolen til næste skoleår søger to nye tysklærere. Desuden er fire andre lærerstillinger på skolen slået op som ledige. Der er ca. 70 lærere ansat på Sindal Skole, og ved starten af indeværende skoleår blev der præsenteret ialt syv nye lærere. Heraf var de fleste nyuddannede fra Hjørring Seminarium. En af de nyansatte har siden fået andet job, men i løbet af skoleåret er der kommet fire nye lærere mere til skolen. Foruden pensionering er barselsorlov en årsag til fornyelsen i lærerstaben.