Børnepasning

Fornyelse indefra

Forældre spørges om, hvad der er vigtigst for deres børn

KONGERSLEV:Fornyelsen skal komme indefra, så får man det bedste resultat. Det er en del af filosofien bag etisk proces, fine ord, der dækker over en metode til at finde ud af, hvordan alle parter på bedste måde kan arbejde ud fra et fælles mål. Hvis det stadig lyder for svært, så sætter Kongerslev Børnehave nu kød og blod på ideerne, der inden jul gerne skulle resultere i - om end ikke en helt ny børnehave- så en børnehave, der kører på en måde, så forældrene synes det er godt, så børnene trives, og så pædagogerne har en klar fornemmelse af, at de gør et det helt rigtige. Forældrebestyrelsen har sat det hele i gang, og det er den første børnehave i kommunen, der har sat en etisk proces på skinner. Med kommunale informationsmedarbejder Michael Nielsen som koordinator og praktisk gris, er man nu så langt, at alle forældre til børnehavens 50 børn i weekenden får et spørgeskema med hjem. I første omgang har en gruppe på 17 forældre diskuteret, hvad der er vigtigt for dem selv og deres børn, hvordan de synes, en rigtig god dag i en børnehave skal forløbe. Hvad der er vigtigst, når deres børn skal have den bedste start på tilværelsen. De har diskuteret værdier og holdninger og helt praktiske ting som mad, omsorg og muligheden for, at et barn kan trække sig tilbage og være sig selv midt i en tubulent formiddag. Forældrene skal svare på 53 spørgsmål, og de er alle lavet på en måde, så svarene kan bruges helt konkret bagefter. Når forældrene er kommet med deres input, er det pædagoger, dagplejere, SFO-folk og forskellige specialister uden om børnehaven, der skal give deres besyv med, før det hele til sidst samles i en fælles drejebog eller en handleplan for, hvordan børnehaven skal køre. - Vi er meget glade for initiativet, og vi glæder os meget til at få et værdimåler-redskab, som vi kan bruge i det daglige, siger børnehavens leder Mettea Frølund. - Tingene forandrer sig hele tiden, og den etiske handleplan kan gøre os lidt mere sikker i det daglige arbejde, så vi kan blive mere tilfredse med det, vi laver, tilføjer Mettea Frølund. - For forældrene giver det forhåbentlig også et tættere forhold til børnehaven, så flere vil have lyst til at være aktive i bestyrelsen. Sådan noget hænger jo nøje sammen med, om man føler, at man får lov til at være med. På forhånd har kommunen sagt, at der ikke bliver flere penge at gøre godt med, men det kan da godt være, at der vil komme konkrete ønsker om et eller andet, der ikker er helt gratis. - Men så må man jo søge om det på helt normale vilkår, siger Michael Nielsen. I oktober skal resultatet af spørgeskemaerne bearbejdes, i december skal den nye plan laves færdig, så julehyggen i sol - måne og stjerner kan tilrettelægges efter de nye retningslinjer. De astronomiske betegnelser dækker over børnehavens tre grupper og passer godt med de ambitiøse mål.