Fornyet fokus på fremtiden for Asaa Havn

Politikere og havnebestyrelse genoptager drøftelserne om at udbygge havnen i Asaa

ASAA:Skal der gives plads til at udvide Asaa Havn og til at bygge nye boliger ved den lille havn i kommunens østlige udkant? Det er nogle af de spørgsmål, der på ny skal drøftes, når repræsentanter fra borg-mesterkontoret, teknik- og miljøudvalget samt Asaa Havns bestyrelse i næste uge sætter sig sammen for igen at sætte fokus på fremtiden for havnen i Asaa. Et lignende møde blev også holdt forud for sommerferien, og her besluttede parterne at gå hver til sit for i løbet af sommerferieperioden at tygge på de forskellige havneudvidelses-ideer. Tankerne om at gennemføre nye tiltag på og ved Asaa Havn blev genfødt tidligere i år, da Århus-entreprenør Jørgen Østergaard - mnanden bag det tidligere planlagte feriecenter ved Asaa Havn - igen dukkede op som trold af æske. Det skete denne gang med tanker om at bygge boliger ved havnen, og fra kommunal side blev det efterfølgende besluttet selv at søsætte nogle havneideer. Hertil blev Sven Allan Jensens Tegnestue i Aalborg hyret til at fremkomme med modeller til, hvad fremtiden kunne byde på for havnen. Dette arbejde resulterede efterfølgende i præsentationen af to forskellige forslag, og det var disse, der blev fokuseret på i forbindelse med mødet inden sommerferien. Selv om intet på det tidspunkt blev endeligt afgjort, så var det ifølge kommunaldirektør Ove Thomsen særligt ét af de to forslag, som mødeltagerne dengang så sig lune på. Det var et forslag, der blandt andet gik på at føje endnu et havnebassin til det eksisterende i havnens nordvendte lystbådeafdeling, ligesom der med hensyn til de nye boliger - både helårs- og fritidsboliger - blev opereret med en idé om at placere disse i en slags bue sydvest om havneområdet samt på moleområdet mellem lyst-sejler- og fiskeribassinerne. Over for dette forslag står det andet bud fra Sven Allan Jensens Tegnestue, og det går på, at de nye boliger ved havnen i stedet placeres på østsiden af bådpladsen i havnens nordende - sådan som Jørgen Østergaard oprindeligt havde ønsket det. Formanden for Asaa Havn, Bjarne Albøge, har i forbindelse med snakken om Asaa Havns fremtid understreget vigtigheden af, at man ved eventuelle nye tiltag fastholder havnens nuværende hyggelige miljø.

Forsiden