Fornyet strid om arkitekthonorar

Retspleje 1. december 2002 07:00

HADSUND: Hadsund Hallens bestyrelse har besluttet at anke dommen fra 30. oktober, som gav arkitekt Per Seeberg, Terndrup, medhold i, at han har krav på honorar for udført arbejde ved projekteringen af en tilbygning til hallen. Sagen blev rejst af arkitekten, der mod forventning ikke fik penge for den bistand, han ydede i forbindelse med byggeriet af det såkaldte kamphus, der nu huser boksere og karatekæmpere ved Hadsund Hallen. Byggeprojektet blev drøftet ved flere møder i starten af 1999, hvor Per Seeberg deltog, og hans opfattelse var, at han i den forbindelse blev antaget som arkitekt på byggeriet. På den baggrund sendte han en regning, da kamphuset stod færdigt, og da halbestyrelsen vægrede sig ved at betale, endte sagen altså i retten. Her fik Per Seeberg medhold. Byretten fandt, at der var indgået en aftale mellem parterne, og at Hadsund Hallen ikke honorerede sin del af aftalen. Dermed fandt retten arkitektens krav om honorar på 36.000 kr. rimeligt. Halbestyrelsen bestrider, at arkitekten overhovedet skulle have krav på penge og mener under alle omstændigheder, at beløbet er for højt. Anken medfører ikke nødvendigvis, at sagen havner i landsretten, som er næste instans i retssystemet. Men det giver halbestyrelsen frist til at få en syns- og skønsmand til at vurdere spørgsmålet. - Det var nok det, vi skulle have gjort i første omgang, indrømmer Hadsund Hallens bestyrelsesformand Allan Aagaard. Afhængig af syns- og skønsmandens udsagn afgør bestyrelsen, om man skal køre linen ud og køre sagen for landsretten. Per Seebergs advokat, Helle Birgitte Jensen, Aalborg, er en smule overrasket over anken. - For mig at se er det jo en oplagt sag, hvilket byretsdommen da også bekræfter. Og selvom andre øjne muligvis kan vurdere tingene anderledes, så ser jeg frem til en eventuel sag i landsretten med fortrøstning, siger hun.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...