Retspleje

"Forrædere"

Justitsministeriet redegørelse i forbindelse med lov nr. 179 af 1. juni 2001 er pludselig blevet aktuel.

EF-domstolen har fået nye beføjelser. Argumentationen for, at de ikke hørte under grundlovens paragraf 20, var, at hvis EF-domstolen skulle benytte sig af dem, kan Danmark optage Nice-traktaten som en paragraf 20- sag efter grundloven. Når EF-domstolen blander sig i dansk udlændingepolitik, skal der holdes en folkeafstemning i henhold til grundlovens paragraf 20. Det drejer sig om danske interesser, hvor det kan undre, at så mange "eksperter" vil tilsidesætte justitsministeriets redegørelse af 1. juni 2001. Det kan ikke undre, at mange betragter dem som "landsforrædere", der hurtigst muligt i globaliseringens hellige navn vil udslette Danmark som nationalstat. Ole Maisted Jyllingevej 269, 2610 Rødovre