Forræderi?

ARABISK FORÅR: Fra tid til anden får vi ubegribelige meldinger fra hr. Carsten Kofoed på udposten i Husumgade i København. For få dage siden fik Gaddafi fuld opbakning til sit regimente. Meget kan man sige om tidligere kolonimagters gøren og laden, og det er da også muligt, at Gaddafi i en fjern fortid var en mindre slyngel end dem, han fratog magten, men at kaste lodderne til uforbeholden fordel for Gadaffi, er ubegribeligt. Men hvad kan forvente af én, som også har givet sin fulde og absolutte støtte til Taliban. Det næste bliver vel fuld solidaritet med Assad i Syrien. Det "arabiske forår" er vel det rene forræderi i hr. Kofoeds optik.