Forretninger holder søndagsåbent

Svømning 28. september 2002 08:00

På søndag holder forretningerne i Løgstør søndagsåbent fra kl. 12 til 16, hvor der bydes på masser af underholdning. Samtidig med at forretningerne slår dørene op til middag, så indledes et sponsorcykelløb rundt i byens gader arrangeret af Løgstør Håndboldklub. Der bliver start og mål i hovedgaden ud for Bager Dal. Rytterne kører en rundstrækning ad Torvegade, Købmagergade, Rådhusgade, Jernbanegade og Østerbrogade, og der bliver rig mulighed for at heppe på rytterne på hele ruten. Formålet med løbet er at skaffe penge til klubbens ungdomsafdeling, men også at bidrage til underholdningen på dagen. Der er præmier på højkant til den rytter som kører flest kilometer samt til den rytter, der kører flest penge ind. Søndagsåbent-dagen byder også på et modeshow i Østerbrogade, hvor lokale modeller vil præsenteres efterårets og vinterens mode. Butikkerne, der deltager i modeshowet er Hokus Pokus, Uldjyden, Boutique Hanne, Wagner, Hos Lissie, Bibi, Buksegalleriet, Buksesmeden, Din Grønne Skobutik, Matas, Celestine, Nyt Syn, Løgstør Blomst & Havecenter, Minna Blomster samt Hårdesign. Konferencier er Lars Erik Bengtsson. Hele dagen sælger Aktive Kvinder varme vafler i gaden. SALLING/BRØNDUM Penge fra Spar Nord fond Bestyrelsen for Bakkeskolehallen har af Spar Nord fonden fået overrakt 6000 kr. Pengene blev overrakt formanden for hallen, Richard Tange, af centerdirektør Jacob Jørgen Jacobsen, Spar Nord, Løgstør. Det er planen at købe legeredskaber for pengene. RANUM Der skal svømmes meget langt Søndag er der såkaldt "Svøm langt-stævne" i svømmehallen i Ranum. Det er svømmeklubben RASK, der inviterer til stævnet, der også foregår i en lang række andre svømmehaller landet over. Stævnet er for alle aldersgrupper, og deltagerne skal svømme så langt som de overhovedet orker. Længderne noteres ned af frivillige "metertællere". Efter end svømning er der fri leg i svømmehallen. Det er gratis at deltage. For 50 år siden 30. september Generalforsamling på "Mikkelsens Hotel" Teknisk selskab, 9670 Løgstør, holdt i aftes generalforsamling på "Mikkelsens Hotel". Formanden, fabrikant Alfred Larsen, aflagde en kort beretning om det forløbne år, og kassereren, fhv. viceskoleinspektør Munch oplæste regnskabet, der balancerede med 44.221 kroner. Samtlige valg til bestyrelsen var genvalg. Som revisor nyvalgtes bødker Christensen, i stedet for afdøde smedemester Th. Larsen. Det vedtoges at anmode byrådet om et à conto beløb på 1500 kroner som vederlag for udlejning af to klasseværelser til Løgstør skole. Da skolen har elever fra oplandet, som ikke betaler mere end elever fra byen, vedtoges det at anmode de respektive sogneråd om tilskud per udenbys elev. Det oplystes, at der vil blive oprettet kursus i engelsk og bogføring.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...